Undersköterska 1,5 år

Vad är en undersköterska?

Vård och omsorg är ett stor bransch med många valmöjligheter och varierande arbetsuppgifter beroende på vad du vill jobba med och var du vill jobba. Det är ett arbete nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. Det handlar även om att stödja och motivera vård- och omsorgstagare att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt samhälle. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden.

Att arbeta inom vården handlar om:

  • Att arbeta personcentrerat
  • Att arbeta utifrån självbestämmande och integritet
  • Att arbeta hälsofrämjande, salutogent förhållningssätt
  • Att anpassa kommunikation och bemötande till varje individ
  • Att uppmuntra och ha en motiverande, inspirerande och pedagogisk roll
  • Att arbeta förebyggande och minimera skada, smärta & lidande
  • Att ha kunskaper om lagar och förordningar som styr vårdarbetet

Läsa till undersköterska på Campus Futura 1,5 år

Vård och omsorgsutbildningen på 3 perioder (1,5 år) omfattar 1500 poäng. Studietakten är 100%, helfartsstudier, vilket betyder att en veckas schemalagd undervisning tillsammans med eget arbete sammanlagt beräknas motsvara 40 timmars arbetsvecka.

På grund av förändringarna som genomfördes 1 juli 2021 i vård och omsorgsutbildningen, så är äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri och funktionsnedsättning och funktionshinder något som ingår för alla som väljer att läsa en vård och omsorgsutbildning. Som färdigutbildad undersköterska så ger det dig en stor bredd att stå på. Beroende på vilken inriktning du sedan väljer att arbeta inom så kan du bli allt från undersköterska, vårdare, personlig assistent, boendestödjare och mycket mer.

TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation), också känt som tecken som stöd, används i många verksamheter inom vård och omsorg. Grundläggande tecken är en viktig kunskap både i akuta situationer såväl som på LSS och daglig verksamhet. Därför erbjuder vi på Campus Futura våra elever på vård- och omsorgsutbilningen en intygskurs i TAKK speciellt riktad mot vård och omsorg.

Nya vård- och omsorgsutbildningen

Utbildningsstrukturen i vård- och omsorgsutbildningen förändrades den 1 juli 2021. Förändringen innebär att utbildningen innehåller sju nya ämnen och att fem ämnen tagits bort. Innehållet från dessa fem har istället flyttats över till de nya ämnena. Syftet är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav som Socialstyrelsen har föreslagit för arbete som undersköterska.

Vård och omsorgscollege

Sedan januari 2019 har Strömstad och Tanums vård och omsorgsutbildningar varit certifierad som ett lokalt vård och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege bygger på en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Behörighet

För att läsa denna utbildning behöver du vara färdig med svenska grundläggande nivå.

APL

APL - arbetsplatsförlagt lärande, är en del av yrkesutbildningen. Detta innebär att du under utbildningen kommer att göra praktik ute i vården, vilket du kommer att göra ca 4 veckor under varje period i utbildningen. Alltså totalt ca 12 veckor på 2,5 år. Detta är viktigt för att du skall bli väl förberedd för ditt kommande yrke.
OBS för att ha APL så behöver du vara fullt vaccinerad mot COVID.

Utbildningsstruktur

I länken under hittar du vilka kurser som ingår i utbildningen och vilken period du kommer läsa dem.
Länk undersköteraska utbildningsstruktur 1,5 år Word, 129.1 kB.

Ansökan

Du ansöker direkt över internet.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärarna på utbildningen

Hanna Gedda. Undervisar i vård och omsorg.

- Jag har arbetat som vårdlärare sedan 2018 och har parallellt under dessa år utbildat mig till yrkeslärare. Eftersom att jag tidigt visste att jag ville bli sjuksköterska så läste jag vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. För att sedan direkt efter studenten starta sjuksköterskeutbildningen och blev legitimerad sjuksköterska 2013. Under dessa år har jag främst arbetat inom landstinget men även inom äldrevård och LSS. I min undervisning strävar jag efter ett dialogiskt klassrum där man utvecklas och lär sig av varandra. Jag lägger stor vikt vid goda relationer och jag brinner för språkutvecklande arbete.

Joakim Winberg. Undervisar i vård och omsorg

-Jag har jobbat som legitimerad yrkeslärare i 19 år. Jag är har en fil. mag i socialt arbete.

Jag har jobbat i olika vård och omsorgsverksamheter genom åren såsom inom funktionshinder, psykiatri samt äldreomsorg. Jag har på olika skolor drivit flera internationella APL-utbytesprojekt med länder som Uganda, Malta, Grekland och Österrike. Min ambition är att praktik och teori ska bli en bra kunskaps och erfarenhetsmix för mina studerande. Kunskapsutveckling såväl som personlig utveckling står i centrum under studierna, där vi tillsammans skapar lärande och förberedelser inför yrkesrollen inom vård och omsorg.

Inga-Lill Olsson. Undervisar i vård och omsorg

-Började min bana inom vården som undersköterska och blev färdig 1980. Vidareutbildade mig till sjuksköterska - 86 och sedan narkos sjuksköterska med ambulanstjänst i akutsjukvård -93. Började undervisa 2018 och blev färdig yrkeslärare 2020.

Mitt hjärta slår för alla människor som söker/behöver professionell hjälpa av oss inom vården. Där vi ser vårdtagaren med respekt, som en unik människa med självbestämmande.

Undersköterska utbildningen ger dig också goda möjligheter att studera vidare på högskola till expl. sjuksköterska.
För att du skall nå ditt mål måste DU:
Vara engagemang och motiverad till att studera.
Avsätta egen tid till studier - APL.

Du behövs i vården, inget är omöjligt! Din framtid börjar hos oss Campus Futura. Välkommen!

Jane Tretom. Undervisar i Psykologi och Psykiatri.

-Jag är utbildad och legitimerad lärare. Under mina 28 år som lärare har jag arbetet inom grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning. Jag har också under flera år arbetat inom psykiatrivården.

I min undervisning eftersträvar jag att mina elever ska få utveckling och kunskap om sitt eget och andras beteende. Få kunskap om hälsa, ohälsa, störningar och diagnoser.

Cecilia Hermelin.Undervisar i Specialpedagogik

-Jag har arbetat i skolans värld sedan 1995. Jag är utbildad och legitimerad specialpedagog och förskollärare samt lärare i svenska och svenska som andraspråk (år 7-9). Jag har arbetat i förskolan, på fritidshem, på skoldaghem, i skolan från förskoleklass till gymnasieskolan. Jag har arbetat i särskild undervisningsgrupp, undervisande lärare i svenska, specialpedagog samt speciallärare. På Futura jobbar jag som specialpedagog, speciallärare samt undervisar i svenska på gymnasiet och undervisar barnskötare och elevassistenter samt vård och omsorgs elever i ämnet Specialpedagogik.

I min undervisning vill jag förmedla kunskap och lärande för framtida yrkesutövningar. Det ska vara en reflekterande, nyfiken och tillåtande miljö, där människosyn är i centrum.


Åsa Springer. Undervisar i svenska

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledare
Hanna Bogren
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00
Drop in måndag, onsdag, fredag 8.00-9.00
Tisdagar - frånvarande/tjänsteresa

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via syv.futura@tanum.se

Expeditionen
Liselott Alm
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag och tisdag 9.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00
Torsdag och fredag 9.00-10.00
Drop in-besök vardagar 8.00-9.00

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via expedition.futura@tanum.se

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede

Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.