Torg och allmänna platser

De flesta platser utomhus där allmänheten har tillträde är offentlig plats. Andra benämningar som allmän mark och allmän plats förekommer. Exempel på allmänna platser är gator, gångbanor, torg, parkmark och naturmark. De offentliga platserna är till för alla.

För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs tillstånd som söks hos polisen, www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

All upplåtelse av allmän plats kräver tillstånd hos polisen och markägaren. Exempel på det som behöver tillstånd är byggnadsställningar, trottoarpratare, uteplatser, allmänna tillställningar, torgplats, uteserveringar evenemang med mera.

Markägaren, det vill säga kommunen, tar ut en avgift för upplåtelse av allmän plats. Här kan du läsa mer om avgifterna.

Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som reglerar användningen av offentlig plats. Här kan du läsa de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

Telefon 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede