Kvalitetskontroll och utveckling

Jämför Tanum

Inom den kommunala sektorn pågår ett ständigt arbete för högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Ett verktyg i detta arbete är att göra nyckeltalsbaserade jämförelser och analyser. Jämförelserna kan både avse nationella nyckeltal och jämförande analyser mellan grupper av kommuner.

Medborgarundersökningar

För att få svar på vad kommuninvånarna tycker om Tanum som plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och de kommunala besluten anlitar Tanums kommun Statistiska centralbyrån (SCB) som på uppdrag genomför medborgarundersökningar. Tanums kommun har för avsikt att genomföra undersökningen en gång vartannat år.

Nyckeltal från Kolada - Öppna data

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting, exempelvis antal födda, antal invånare, boklån, kostnad för hemtjänst.

Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede