Bredband och IT

Tanums kommun har under lång tid arbetat med att stödja bredbandsutbyggnad. Målet är att alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska kunna erbjudas en bra uppkoppling mot internet och telefonnät.

Se länk till Bredbandskartan nedan eller till höger för information om vad som finns tillgängligt där du vistas.

Längst ner på denna sida finns information om pågående bredbandsprojekt i Tanums kommun.

Privatpersoner

Bredband i hyresrätt och bostadsrätt

Ett antal av bostadsbolagen och föreningarna som förmedlar hyresrätter eller bostadsrätter i Tanums kommun erbjuder tillsammans med någon operatör Fiber eller LAN-uppkoppling till bostaden eller lokalen. Kontakta hyresvärd eller förening för mer information.

Fiberföreningar

I Tanums kommun finns ett antal fiberföreningar, både på glesbygd och i tätort. Fiberföreningarna äger eller har tillgång till fibernät som ansluter de fastigheter som är medlemmar. En kommunikationsoperatör har avtal med föreningen och tillhandahåller tjänster i nätet, vanligtvis internet, tv och telefoni.

Här finns information och kontaktvägar till fiberföreningar verksamma i Tanums kommun.

Företagare

Företagare kan vända sig till de operatörer som erbjuder tjänster, antingen direkt eller via hyresvärd eller fiberförening.

Tanums kommuns näringslivsenhet kan hjälpa till med frågor om bredband för företag. 

Kontakt

För information om fiber i ditt område, så kontaktar du den organisation som ansvarar för fiberprojektet i respektive område. Här finns en sammanställning över områden och kontaktuppgifter.

Information om pågående bredbandsprojekt

Fiberstatus i Tanums kommun, april 2018

Fiberföreningarnas nät, tillsammans med de kommersiella projekt som genomförts i kommunens fyra största tätorter, har inneburit att 97 procent av Tanums fastigheter kunnat erbjudas bredbandsanslutning.

Samtliga yttäckande fiberprojekt är nu avslutade. De bidragsberättigade föreningarna, totalt 11 stycken, samt de två föreningar (Tanumshede norra samt Vinbäcksföreningen) som byggt på eget initiativ utan offentliga medel, har successivt fullföljt sin första byggnation.

Telia har byggt fiber i centrala Tanumshede samt i Grebbestad och Fjällbacka.

Tätorten Hamburgsund har inkluderats i det projekt som skapades när fiberföreningen Stenrike Fiber ”överlämnade sina medlemmar” till den kommersielle fiberaktören IP Only.

I och med att Lurs fiber slutbesiktigades under april 2018 avslutas kommunens direkta engagemang i fiberutbyggnaden i kommunen.

Kompletterande utbyggnad

I flera områden har kompletterade utbyggnad skett i flera omgångar efter det att föreningarnas initiala stomnät med kundanslutningar driftsatts. Främst handlar det om utbyggnader till fastigheter där ägarbyten skett eller nybyggnation.

Den som hos fiberförening beställer fiberanslutning får avvakta anslutningen tills föreningen kan genomföra byggnation. Kunden får då betala grävning, kabel och installation fram till första kopplingspunkt samt andel av kostnaden i den gemensamma infrastrukturen inom föreningen. Motsvarande gäller för anslutning till Telias nät.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

IT-enheten

Tel. 0525-183 45
Fax. 0525-183 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede