Besöksnäringen skapar tillväxt och sysselsättning

Kajakpaddlare i solnedgångFörstora bilden

Besöksnäringen har en central roll för utveckling i Tanums kommun och det är ett av kommunens uttalade mål att öka sin attraktivitet som besöksmål året runt. Besöksnäringen stärker både kommunens och regionens identitet och bidrar till att marknadsföra regionen nationellt och internationellt.

Tanums kommun har cirka 500 000 gästnätter per år, av dessa gästnätter är den största andelen på campingar, cirka 75 procent.

Jobbskapare
Många invånare i Tanums kommun har sin sysselsättning kopplad till besöksnäringen. Den är betydelsefull för jobbskapandet, och den öppnar dörrar till arbetsmarknaden. Den fyller en viktig funktion för grupper som vanligtvis har svårt för att hitta sitt första jobb. Fler ungdomar, lågutbildade och utrikesfödda finns i besöksnäringen än i jämförbara branscher. Besöksnäringen är en inkluderande näring med låga trösklar.

Besöksnäringen får en allt starkare roll för Tanums tillväxt och utveckling, den generar allt större ekonomiska effekter och skapar allt fler jobb.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede