Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Fjällbacka

Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

Vid rivning av byggnad måste viss hantering av avfall och material ske på ett hållbart sätt.

När någon vill uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera.

Nya regler i plan- och bygglagen om när du får börja bygga

Efter 1 juli 2018 måste du vänta fyra veckor från det att ditt beslut om bygg-, rivnings- eller marklov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben, https://poit.bolagsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
innan du får påbörja arbetet.

Publiceringen i Post- och inrikes tidningar sker vanligtvis någon vecka efter att beslutet fattats. Precis som tidigare måste du också få ett startbesked innan du börjar.

Den nya bestämmelsen i plan- och bygglagen innebär i praktiken att du ska få veta om någon överklagat ditt lovbeslut innan du får påbörja arbetet, men det innebär också att du som byggherre bör vänta med att boka hantverkare tills någon månad efter beslutet.

Även efter de fyra veckorna kan det vara så att du bygger på
egen risk, om ärendet till exempel har blivit överklagat.

Bestämmelsen gäller än så länge inte anmälningsärenden som
till exempel Attefallshus.

Mer information om lagändringen hittar du på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Attefallshus och andra bygglovsbefriade åtgärder

Den 4 juni 2014 fattade riksdagen beslut om propositionen "Nya åtgärder som kan göras utan krav på bygglov". De nya reglerna trädde i kraft den 2 juli 2014.

Du kan hitta en sammanfattning över de viktigaste ändringarna för bygglovsbefriade åtgärder.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bo
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.

E-tjänster och blanketter

www.mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster