Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Fjällbacka

När någon vill uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bl.a. utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar m.m.

Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bl.a. hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

Vid rivning av byggnad måste viss hantering av avfall och material ske på ett hållbart sätt.

Attefallshus och andra bygglovsbefriade åtgärder

Den 4 juni 2014 fattade riksdagen beslut om propositionen "Nya åtgärder som kan göras utan krav på bygglov". De nya reglerna trädde i kraft den 2 juli 2014.

Du kan hitta en sammanfattning över de viktigaste ändringarna för bygglovsbefriade åtgärder.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede