Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till den översiktliga markanvändningen i kommunen. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Del av planområde Kärra 2:1

Samråd pågår av program för del av Kärra 2:1

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att etablera bostäder inom de östra delarna av Grebbestads samhällsområde

 

Del av planområde Fjällbacka 176:124, personalbostäder

Samråd pågår av detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, personalbostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och/eller tillfällig vistelse med tillhörande parkering

 

Del av planområde Fjällbacka 163:1, Kajen och Badis

Samråd pågår av detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen och Badis

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Stora kajen samt att Badis ersätts med en ny byggnad för bostäder

 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.