Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till hur marken i kommunen ska användas i stora drag. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid tillfällen till samråd. Då kan du som berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Flygfoto, detaljplan Lilla Anrås 2:46, Anrås Hästgård

Detaljplan för Lilla Anrås 2:46, Anrås Hästgård

Detaljplanen har fått laga kraft
2021-04-21

Grogram Grebbestad östra

Program för Grebbestad östra

Kommunfullmäktige har godkänt programmet för Grebbestad östra enligt beslut 2020-10-26 § 115

Flygfoto, detaljplan Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestad Camping, utökning södra delen

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestad Camping, utökning södra delen

Detaljplanen har fått laga kraft
2020-09-22

Detaljplan Tanums-Rörvik 1:212

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:212

Detaljplanen har fått laga kraft
2020-09-21

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.