Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till hur marken i kommunen ska användas i stora drag. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid tillfällen till samråd. Då kan du som berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Fotomontage detaljplan Ertseröd 1:53, Sportshopen

Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen

Nu pågår samråd av detaljplanenHee 1:60, vandrarhemmet i Heestrand

Detaljplan för Hee 1:60 med flera, Heestrand

Nu pågår samråd av detaljplanen

 

 

Flygfoto Hamburgsund 3:9 med flera, Humleviken

Detaljplan för Hamburgsund 3:9 med flera, Humleviken

Miljö- och byggnadsnämnden beslut att anta detaljplanen har fått laga kraft 2019-07-16

Området Grebbestad östra på karta

Planprogram för Grebbestad östra

Medborgardialog - en viktig del i processen för planprogrammet Grebbestad östra. Informationen har sammanställts i kartor. Här finns mer information.

 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.