Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till hur marken i kommunen ska användas i stora drag. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid tillfällen till samråd. Då kan du som berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Flygfoto, detaljplan Flig 1:6

Detaljplan för del av Flig 1:6 med flera

Detaljplanen har fått laga kraft
2020-07-22

Planområde Tanums-Rörvik 1:101, 1:58

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 med flera

Detaljplanen har fått laga kraft
2020-06-03

 

 

Knämmotet, detaljplan Knäm 2:14

Detaljplan för del av Knäm 2:14 med flera, verksamhetsområde vid Knämmotet

Detaljplanen har fått laga kraft
2020-04-22

Planområde Tanumshede 1:120-1:124, Bergsvägen, Rylandsvägen

Detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, Rylandsvägen

Detaljplanen har fått laga kraft
2020-04-22

Planområde Svenneby 2:14, Andreastorpet

Detaljplan för Svenneby 2:14 med flera, Andreastorpet

Detaljplanen har fått laga kraft
2020-02-13


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.