Kommunens planarbete

Kommunen har ansvar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till hur marken i kommunen ska användas i stora drag. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid tillfällen till samråd. Då kan du som berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Detaljplan för Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsunds centrum, bussangöring och skola

Planen är antagen av kommunfullmäktige den 18 september 2023.

Foto planområde Tanums-Rörvik 1:226

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:226, klätterpark

Detaljplanen har fått laga kraft 2023-07-12.

Planområde Tanums-Åseröd 1:30, 1:49, östra Veddökilen

Detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30, 1:49, östra Veddökilen

Granskning 2 för detaljplan pågår 20 juni till och med 6 september 2023.

Planområde Långåker 1:6, Saltviks camping

Detaljplan för Långåker 1:6 med flera, Saltviks camping

Samråd för detaljplan pågår 20 juni till och med 6 september 2023.

Planområde Knaxeröd 1:1

Detaljplan för del av Knaxeröd 1:1 med flera, Rabbalshede förskola

Samråd för detaljplan pågår 16 juni till och med 6 september 2023.

Planområde Tanums-Rörvik 1:226

Antagande av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:226 med flera, klätteranläggning

Planen är antagen av miljö- och byggnadsnämnden 13 juni 2023, § 99.

Planområde Kville-Bräcke 2:3

Granskning av detaljplan för del av Kville-Bräcke 2:3, Fjällbacka

Granskning av detaljplan pågår från 16 juni till och med 7 augusti 2023.

Foto planområde Tanumshede centrum del 3

Detaljplan för del av Norra Backa 1:3 med flera

Detaljplanen har fått laga kraft 2023-04-13.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.