Näringsliv & arbete

Välkommen till Tanums kommuns näringslivssida

Tanums kommun kännetecknas av entreprenörskap och har fler än 2 400 företag på sina 12 500 invånare.

I kommunens verksamhetsmål finns prioriterat att arbeta för att skapa fler arbetstillfällen, förbättra företagsklimatet och sträva mot att utveckla myndighetsutövandet till att möta företagarens behov.

Här kan du ta del av våra

Inbjudningar

Näringslivsenheten vill tipsa om kommande datum för Before Work, Lunchseminarium, Nystartkalas....med mera.

Kommande aktiviteter:
2017
9 mars - Before Work, Villa Evalotta Fjällbacka
6 april - Before Work, Länsförsäkringar Tanumshede
5 maj - After work, Grebbestad
1 juni - Before Work

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Med vänliga hälsningar Elenor & Elisabeth

Before Work logotype

Before Work
Nästa Before Work blir torsdagen den 9 mars klockan 07.30-09.00.

Denna gång är det Villa Evalotta som bjuder in till frukost.
Adress: Skolgatan 2, Fjällbacka

Anmälan: naringsliv@tanum.se

En torsdagsmorgon varje månad träffas företagare och äter frukost ihop, varje tillfälle hos ett nytt värdföretag. Ett tillfälle att nätverka och lära oss mer om varandras verksamheter.

Before Work logotype

Informationsträffar Starta Eget
Nyföretagarcentrum bjuder in till kostnadsfria träffar där du kan få tips inför din företagsstart.
Tre av vårens träffar är förlagda på SEB i Strömstad.
- Tisdag 14 mars 
- Tisdag 11 april
- Tisdag 9 maj

Plats: SEB, Strömstad
Tid: 18.00 - 21.00
För anmälan och mer information om informationsträffarna besök Nyföretagarcentrums sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Before Work logotype

Nyföretagarcentrums kunskapskvällar
Nyföretagarcentrum bjuder i samarbete med Folkuniversitetet in till kostnadsfria föreläsningar för dig som funderar på att starta egen verksamhet, eller redan har startat.

må 30 jan - Loopa din affärsidé
on 01 feb - Bokföring, grundläggande
må 06 feb - Affärsplan och budget
on 08 feb - Bokföring, fortsättning
må 13 feb - Beräkna din vinst - prissättning och kalkyler
on 15 feb - Marknadsföring och försäljning
må 20 feb - Lagar och regler - Affärsjuridik för företagare
on 22 feb - Deklarera din enskilda firma, Skatteverket
må 06 mar - Skapa mer intäkter i ditt företag -lär dig mer om dynamisk prissättning
Plats: Folkuniversitetet, Garvareg. 13, Trollhättan
Tid: 18.00 - 21.00
För anmälan och mer information besök Nyföretagarcentrums sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter

Husbil

Upphandling av drift av ställplatser
Är du intresserad av att lämna anbud på att sköta ställplatser i Fjällbacka och Grebbestad sommaren 2017?
Upphandlingen ligger nu ute. Anbud ska lämnas senast 28 februari. Mer information hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flicka som håller krabba

Maritima näringslivsstrategin antagen i norra Bohuslän
Strategin stödjer och styr utvecklingen av de maritima näringarna i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil.
Den ska hjälpa till att skapa hållbara förutsättningar för utveckling av maritima näringar och samtidigt värna våra havsresurser.

På onsdagen 19 oktober antog Sotenäs kommunstyrelse strategin som sin egen och därmed blev strategin ett politiskt gällande dokument för alla kommunerna. Den Maritima näringslivsstrategin är framtagen på politiskt uppdrag av styrgruppen för Tillväxt Norra Bohuslän vilken inbegriper Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner.

Arbetet påbörjade med att företrädare för branscher kopplade till havet och beroende av havsnära lägen/kvaliteter fått lämna synpunkter i intervjuer, dialoger, eller möten. Detta underlag tillsammans med existerande utredningar, strategier och bakgrundsfakta har sedan fått utgöra basen för denna strategi. Strategin harmonierar med strategier och handlingsplaner inom de olika sektorerna och på EU-, nationell, regional och lokal nivå.

Strategin består av en avsiktsförklaring samt förtydligande av hur de framtagna samhällsbyggnadsmålen ska bemötas i en näringslivskontext. Målen är grundade i en förståelse av naturvärdenas betydelse för dessa näringars framtid.

Strategin används också för att ge riktlinjer i arbetet med den Blå översiktsplanen och leder till en separat handlingsplan med åtgärder. Dessa åtgärder är centrala för att göra verklighet av de möjligheter som finns inom det maritima området i vår region. Ladda ner hela Maritima näringslivsstrategin här.PDF (pdf, 4 MB)

Företagsklimatet i Tanum fortsätter klättra uppåt
Tanums kommun klättrar från plats 228 förra året till plats 207 i år, vilket är en förbättring med 21 enheter. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, som släpptes tisdag 20 september.

Tanum har en förbättring av resultatet i många frågor. Omdömet är högre bland annat för kommunens service, dialog med företag samt tillämpning av lagar och regler. När det gäller information till företag ligger man över rikssnittet. Företagen bedömer även att tillgång till kompetens, vägnät och tele- och IT-nät förbättrats.
89 företag i Tanums kommun har besvarat enkäten.
Mer information finns på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbron logotype

Är du i behov av att ta fram ett Miljöledningssystem?
I höst finns möjlighet att ta hjälp av studenter vid Göteborgs universitet för att utveckla ett miljöledningsystem. Studenterna arbetar med företagscase som del av utbildningen. De utgår från ISO14001 men anpassar systemet för ert företag.

Ni får hjälp att ta fram underlag för att på bästa sätt komma igång med arbetet. Studenterna skapar:
• Miljöutredning
• Miljöpolicy
• Miljöplan
• Strategi
• Interna rutiner

Kursen pågår mellan november till januari och deltagande är kostnadsfritt för dig som företagare. Mer information och länk till intresseanmälan hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fadderföretag sökes!
Vi söker företag som vill agera "Fadderföretag" och under läsåret 2016/2017 ha kontakt med och ta emot besök av elever i årskurs 8.
För eleverna ger det en inblick i arbetslivet och hjälp att inför gymnasievalet se vilka utbildningsvägar som finns.
Företagen får en chans att marknadsföra sig, möta sin framtida arbetskraft och samtidigt ta ett socialt ansvar för samhällets utveckling. Välkomna att kontakta oss om du är intresserad!

Tanums kommun erbjuder
Energi- och klimatrådgivning till alla företag

Under hösten genomför energirådgivningen en informations- kampanj om vilka stöd och bidrag som finns att söka till kommunens företag.
Företaget kommer få ett bokat besök där en rådgivare går igenom alla möjligheter som ges för det specifika företaget.
I samband med besöket kan företaget få tips och råd om besparingsåtgärder samt en enklare energiöversyn av företagets lokaliteter.

Besöket tar ca 2 timmar och är helt kostnadsfritt.

Företagen kan också boka en tid som passar med rådgivare Roger Fredriksson på 0708-450496.

Havet i solnedgång

Maritim utveckling i Bohuslän
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner har blivit beviljade stöd från EU’s regionala utvecklingsfond för projektet: Maritim utveckling i Bohuslän.

Projektet ska stötta och skapa goda förutsättningar åt de maritima näringarna i Bohuslän.
Arbetet kommer att fokuseras runt maritim turismutveckling men även involvera företag inom skärgårdstransporter och marina livsmedel. Projektet löper över 3 år och har en total budget på drygt 9 miljoner kronor.

Läs mer på Tillväxt norra Bohusläns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Woc-loggan

VM-festen är slut
Ingen har väl kunnat undgå att märka att VM i Orientering har pågått i Tanum och Strömstad. Stämningen har varit på topp på arenorna där publiken bjudits på en riktig folkfest. Påhejade av en stor publik glatt viftande med svenska flaggor lyckades vårt svenska landslag ta flera medaljer. Tack till alla er som engagerat er inför och under VM!
Här kan du se en film från tisdagens medeldistanstävling och folkfest på Satelliten i Tanumshede.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Solnedgång, bild med texten Värdskapsutbildning

Värdskapsutbildning
Turistrådet Västsverige har tagit fram en värdskapsutbildning, den vänder sig främst till besöksnäringen men är öppen för alla inom näringslivet.

Vårt mål är att så många företag som möjligt, inom alla branscher, ska nyttja denna möjlighet till sin personal. Syftet är att vi i Tanum ska bli bäst på värdskap.

Det är mötet med människor som skapar bestående intryck och påverkar hur vi väljer att prata om platsen med andra, rekommendera, stanna längre och återvända.

Utbildningen är digital och tar ca 1 timme och varvar övningar med reflektioner och fakta, med ett avslutande kunskapsprov och diplom.

Anmäl ditt företag på info@tanumturist.se så får du en länk att dela ut till din personal. Utbildningen är kostnadsfri.

Läs mer om värdskapsutbildningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga för strandstädarkartan

Strandstädarkartan
Ett digitalt kartverktyg som ska underlätta för frivilliga insatser och upphämtning av skräp. Är du på stränderna i sommar, använd gärna kartan!

Här kan du rapportera städbehov, behov av hämtning av redan ihopsamlat skräp eller om man har städat själv. För detta finns tre olika flaggor att markera i kartan.

Bakgrund:
Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och kommunerna saknar resurser att hålla kusten ren. Sedan 1 januari 2008 finns inget statligt stöd till städinsatser. Elva kommuner och Västkuststiftelsen ingår i en samverkansplattform och finansierar arbetet genom sitt ordinarie arbete tillsammans med Västra Götalandsregionen samt Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer om strandstädarkartan på Ren kusts sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logga för mentor

Är du nystartad företagare och vill ha en mentor?
Har du startat företag i år eller planerar du att starta innan våren 2017? Vill du få stöttning av en mentor som kan bidra med sina erfarenheter och sitt nätverk? Då kan du ansöka om att få delta i Nyföretagarcentrums mentorprogram som startar i oktober 2016.
Programmet innebär att en nyföretagare kostnadsfritt får tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis under ett år.

Mer information finns på Nyföretagarcentrums sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ängsmark

Planering för verksamhetsmark/bostäder
Totalt hanterar Tanums kommun cirka 50 planer, i olika stadier av den process som leder till beslut om detaljplan. Av de 50 är 20-talet initierade av privata intressenter. Cirka 30 planarbeten har kommunen som beställare. Nu görs en kraftsamling på 13 av dessa planer. Bland dem finns plan om verksamhetsmark i varje samhälle; Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund.

Många planer för nya bostäder i Tanums kommun
Över 1 000 nya bostäder, villor och olika typer av lägenheter, är på gång i Tanums kommun, om alla planer förverkligas. Sammanställningen, som ni kan läsa mer om på Tanums hemsida, omfattar drygt 30 olika planområden i kommunen som väntas antas under åren fram till 2020. Bostäderna är fördelade på cirka 130 hyreslägenheter, cirka 350 ägarlägenheter/ bostadsrätter samt cirka 570 tomter för enbostadshus.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6

457 81 Tanumshede