Näringsliv & arbete

Välkommen till Tanums kommuns näringslivssida

Tanums kommun kännetecknas av entreprenörskap och har fler än 2 400 företag på sina 12 700 invånare.

I kommunens verksamhetsmål finns prioriterat att arbeta för att skapa fler arbetstillfällen, förbättra företagsklimatet och sträva mot att utveckla myndighetsutövandet till att möta företagarens behov.

Här kan du ta del av våra

Inbjudningar

Almi logotype

Vill du vara med i ett Mentorprogram?
Nyföretagarcentrum Väst startar
1 september upp sitt ettåriga mentorprogram.
Både du som är adept, alltså i fas att starta företag eller redan har startat, eller du som kan tänka dig att ställa upp som mentor är välkommen att söka.

Förutom att mentor och adept själva träffas varje månad så bjuder Nyförtagarcentrum in till fem aktiviteter under året.
Programmet är kostnadsfritt och uppdraget som mentor är ideellt.
På Nyföretagarcentrums sida hittar du anmälningsformulär och mer information om Mentorprogrammet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göteborgs universitet logotype

Inbjudan till workshop
"Scary Seafood"
Göteborgs universitet med partners inbjuder till en workshop där du får möjlighet att känna, lukta och lyssna på nya smaker från havet.

Kan du tänka dig att äta sjöborre, sjögurka eller sjöpung? På andra ställen i världen äter människor helt andra typer av marina alger och djur än vad vi gör i Sverige, i många fall både hållbart och bra för hälsan.

Workshopen leds av Tobias Nygren, forskare i måltidskunskap vid Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan.

Datum: 4 september 2018
Tid: Klockan 13.00-17.00
Plats: Handelshögskolan Göteborg, Vasagatan 1, sal B32
Anmäl dig senast 28 augusti.
För mer information och anmälan läs här.PDF (pdf, 443 kB)

Nyheter

Kajakpaddlare i solnedgång

Mikrostöd till små företag inom naturturism
Små företag som vill sälja till nya internationella kunder kan söka Mikrostöd från Tillväxtverket.
 Detta kan du bland annat söka stöd för:
- Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019.

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som:
- vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden
- har en årlig omsättning på minst 500 000 kr och högst 3 miljoner kronor.

Du kan söka ett mikrostöd på 15 000-50 000 kronor vilket får motsvara hälften av vad ditt projekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.
Ansökan är öppen till och med 19 april 2019. Inkomna ansökningar behandlas löpande.

Läs mer och ansöka via Tillväxtverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Streckgubbar som håller en pil uppåtriktad

Rekordresultat för Tanum i undersökningen Företagsklimatet
15 maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Tanum får sitt högsta resultat någonsin när företagen tycker till, och resultatet är dessutom för första gången bättre än det nationella genomsnittet.

Företagen är allt nöjdare med kommunens service till företag, dialog mellan företag och kommunledning samt kommunens information till företag. Det är alla områden som får ett klart bättre omdöme jämfört med tidigare år och där även resultaten är högre än rikssnittet. Även kommunens upphandling, samt politikers, tjänstemäns och skolans attityder till företagande får bättre resultat.

-Årets enkät är ett välkommet kvitto på att Tanums målmedvetna arbete lönar sig, och gör att vi känner oss ännu mer motiverade till att fortsätta utveckla företagsklimatet i kommunen, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

Företagen bedömer däremot att tillgången till arbetskraft med relevant kompetens har minskat såväl som uppfattningen om vägnät, tåg- och flygförbindelser i kommunen.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Tanums kommun har ökat från 3,15 till 3,48. Det nationella genomsnittet ligger på 3,4. Enkäten besvarades av 92 företag.

-Det är roligt och stimulerande att vårt arbete ger framgångar i undersökningen. Vi jobbar mycket med att ha aktiv samverkan med företagen och en tydlig och öppen kommunikation så att våra relationer ska bli riktigt bra, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

Tanums kommun har under flera år arbetat målmedvetet för ett förbättrat företagsklimat. Och vi kommer fortsätta lägga mycket kraft på att utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov. Prioriterade områden att utveckla är ökad tillgänglighet och förbättrad service.

-Vi har jobbat intensivt med att hitta bra vägar för att kommunicera med näringslivet. Det gäller att inte slå sig till ro utan att hela tiden utveckla företagsklimatet i vår kommun, säger Liselotte och fortsätter:
-Vårt mål är att Tanum ska fortsätta vara den mest företagsamma kommunen i Västra Götaland. Vi ska öka antalet arbetstillfällen i fler företag och vi ska arbeta för att få fler nyetablerade företag. Och sist men inte minst, Tanum ska bli bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking.

Fakta om undersökningen:
Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Den 2 oktober presenterar Svenskt Näringsliv årets ranking av alla kommuner.
Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Streckgubbar som jobbar tillsammans

Funderar du på att anställa din första medarbetare? Sök Växa-stöd!
Regeringen har tillfälligt sänkt arbetsgivaravgiften och löneavgiften för att stimulera enmansföretag att våga ta steget att anställa medarbetare.

Från 1 januari i år gäller detta även aktiebolag och handelsbolag. För att få Växa-stöd ska anställningen omfatta minst 3 månader, och arbetstiden ska vara minst 20 timmar per vecka. Stöd kan lämnas upp till 12 månader.
Här hittar du mer information om Växa-stöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Streckgubbar som jobbar tillsammans

Insikt om företagsklimatet i Tanum

Den 2 maj presenterades SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning "Insikt", en mätning som ger oss en indikation på hur företagen upplever kommunens servicenivå i myndighetsområdena.

Tanum hamnar på ett Nöjd-kund-index (NKI) på 62 i 2017 års mätning jämfört med NKI-värde på 72 i 2016 års mätning. Insikt mäter upplevelsen hos de företagare som haft kontakt med kommunen inom myndighetsområdena brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd och bygglov. Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Serveringstillstånd och livsmedelskontroll har i det närmaste ett oförändrat NKI-värde jämfört med föregående år. Brandskydd och bygglov har båda tappat 11 enheter. Serveringstillstånd, livsmedelskontroll och brandskydd är de myndighetsområden där kommunen fortfarande ligger väl till i NKI-värde. Av kommunens myndighetsområden är det serveringstillstånd som får högst NKI-värde på 77, vilket anges som ett högt värde.

Det serviceområde där kommunen får bäst betyg är bemötande med ett NKI-värde på 70, även det ett högt NKI-värde.

En annan mätning som mäter företagsklimatet är Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Där fick Tanum i höstas ett högre betyg än många andra kommuner. På fyra år har Tanum i den undersökningen klättrat nästan 100 placeringar.

-Undersökningarna pekar åt olika håll, vi tappar i serviceundersökningen Insikt men klättrar i Svenskt Näringslivs attitydundersökning, men båda ger oss indikationer var vi behöver fortsätta göra insatser. Vi arbetar kontinuerligt för ett bättre företagsklimat och har så gjort under en längre tid, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande. Årets resultat i Insikt är inte något vi är nöjda med, utan det är av högsta prioritet att fortsätta lägga mycket kraft på förenklingar och förbättringar för våra företag, fortsätter Liselotte.

Förändrat sätt att arbeta

Under året 2017 har det pågått processer för en effektivare ärendehantering och ökad tillgänglighet på framförallt bygg- och miljöavdelningen. En stor förändring för verksamheten är att ett nytt system, som styr hantering av bland annat inkomna handlingar och handläggarnas arbetssätt, har köpts in. Målet är att det ska underlätta för sökanden och effektivisera handläggningen av ärenden.

-Det försämrade resultatet för 2017 beror bland annat på svårigheter att rekrytera personal säger Josefin Kaldo, chef på miljö- och byggnadsförvaltningen. Kompetensförsörjning är en utmaning. Det innebär att vi inte kunnat erbjuda den service vi önskat. Vi är glada att vi nu har tillsatt flera nyckelposter som ny bygglovschef och miljöchef.

Vi strävar hårt för att erbjuda en förbättrad service och handläggning till företagen, vi hoppas att åtgärder som vi under 2017 implementerat kommer ge resultat, fortsätter Josefin.

Gemensamt arbete

För att skapa ett bra företagsklimat krävs ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv.
- Vi arbetar vidare med att skapa en öppen dialog och tätt samarbete med näringslivet. Vi arbetar aktivt i flera ”forum-grupper”. En forumgrupp består av företag från Tanum där vi jobbar tillsammans kring olika frågor, så som kompetensförsörjning, strategier och företagsevent, säger näringslivsutvecklare Elenor Olofsson.

Den nyligen antagna näringslivsstrategin anger samverkan, tydlig och öppen kommunikation och bra service och effektiv handläggning till företagen som fokusområden att utveckla vidare. Ett starkt näringsliv med välmående företag och de bästa utvecklingsmöjligheterna är viktigt för oss, så vårt arbete fortsätter!

2017 resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med riskgenomsnittet i Sverige

 

 

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

2017 snitt riket

 

Brandskydd

 

 

78

 

 

83

 

 

72

 

79

 

Bygglov

 

 

51

 

 

69

 

 

56

 

63

 

Miljö- och hälsoskydd

 

 

64

 

 

61

 

 

58

 

69

 

Livsmedelskontroll

 

 

60

 

 

72

 

 

70

 

74

 

Serveringstillstånd

 

 

77

 

 

78

 

 

77

 

75

 

NKI Totalt Tanums kommun

 

 

64

 

 

72

 

 

62

 

71

87 företag har svarat på enkäten under 2017, vilket är en svarsfrekvens på 51 procent.

Läs hela rapporten på Sveriges Kommuner och Landstings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotype Hela gröna vägen

Ställ om till Fossilfritt!
Med hjälp av Hela gröna vägen kan företag i Fyrbodal få kostnadsfri hjälp med att ställa om till fossilfria transporter fram till årsskiftet 2018/19. Det finns möjlighet att kostnadsfritt få:

• Provköra elbil, gasbil eller elcykel i några dagar.
• Opartisk rådgivning och coachning på vägen till en fossilfri fordonsflotta.
• Marknadsföring av ditt företag genom att Hela gröna vägen lyfter fram och berättar om företagen som deltar i projektet bland annat via deras sociala kanaler.

Erbjudandet gäller fram till 31 december.
Läs mer och anmäl ditt intresse på Hela gröna vägens sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Deltagare på mötet med Ett enat Bohuslän

Samarbetet "Ett enat Bohuslän" tar nya kliv för besöksnäringens utveckling
Satsningar på vandringsleder, cykelleder och kollektivtrafiken är de tre områden som kommunsamarbetet ”Ett enat Bohuslän” lägger sitt främsta fokus under 2018 och 2019.

I förra veckan träffades företrädare från Bohusläns elva kommuner som är delaktiga för att diskutera kommande satsningar. Politiker, tjänstemän, turistorganisationer och näringsliv deltog på mötet.

-I Tanum har besöksnäringen en central roll för kommunens utveckling, den är en viktig motor för arbetstillfällen och för utveckling av näringslivet som helhet, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande. Att vi arbetar tillsammans kring frågor som är viktiga för besöksnäringens utveckling är en stor fördel för Tanum, tillsammans kan vi åstadkomma mer, fortsätter Liselotte.

Läs mer om vad som diskuterades på mötetPDF (pdf, 640 kB).

Röd pil som bärs upp av människor.

Tanum behåller tronen som länets mest företagsamma kommun
Tanum är återigen Västra Götalands mest företagsamma kommun, enligt Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsamheten”.

-Jobb och tillväxt skapas av företagsamma människor. Vi är glada att Tanum ligger i topp i länet. Vår vision är att tillsammans med företagen skapa de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Även när det gäller Nyföretagsamheten ligger Tanum bra till på rankinglistan, det har startats något färre företag i Tanum jämfört med föregående år men vi är fortfarande den kommun där det startas många företag jämfört med antal invånare, vi landar på en tredjeplats i Fyrbodal.

Livskraftiga företag i Tanum

Nytt för i år är att man också mäter företagens överlevnadsgrad, och där visar Tanum ett mycket fint resultat. Nära 70 procent av de nystartade företagen 2012 var fortfarande aktiva 2017, vilket placerar Tanum på en andra plats inom Fyrbodalregionen.

-Detta visar inte bara att det startas många företag i vår kommun, det startas också livskraftiga och framgångsrika företag. 70 procent är fortsatt aktiva efter 5 år, vilket är en siffra som är betydligt högre än snittet för både länet och riket, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare.

Svenskt Näringsliv publicerar årligen undersökningen ”Företagsamheten”, en totalundersökning som mäter antalet företagsamma personer. En företagsam person definieras som någon som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd/ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Undersökningen är gjord på individnivå. Även om en person driver tio företag så räknas man bara med en gång.

Företagsamheten i Tanum hamnar 2017 på 19,6 procent vilket är samma resultat som 2016. Detta innebär att 1 792 av invånarna i Tanum är företagsamma.

Tanum är en företagsam kommun med många driftiga personer och har så varit av tradition. Det startas kontinuerligt nya företag och befintliga växer. I Tanums kommun finns cirka 2 400 företag.

Hela undersökningen hittar du på Svenskt Näringslivs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kajakpaddlare på spegelblankt hav

Turistomsättningen i Tanum nästan fördubblad på mindre än 10 år  
Lavinartad ökning av dagsbesök, 47 procent fler arbetstillfällen och shopping allt starkare – det är några av de resultat som en nyligen genomförd undersökning av besöksnäringens effekter för Tanum visar.

Besöksnäringen får en allt starkare roll för Tanums tillväxt och utveckling. TEM* visar att den generar allt större ekonomiska effekter och skapar allt fler jobb.

Dagsbesök - en möjlighet
Undersökningen visar även att dagsbesök/genomfartsresenärer har ökat från 600 000 år 2012 till 2 000 000 år 2016. Detta är en ökning på 233 procent på bara fyra år

Här kan du läsa pressmeddelandet om rapporten.PDF (pdf, 312.1 kB)
Mer information och hela rapporten hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är TEM
TuristEkonomiska Modellen (TEM®), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar.

Grönsaker

Vill du leverera livsmedel till Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla eller Vänersborg?
Är du producent och/eller leverantör av en livsmedelsprodukt/produkter som du vill erbjuda oss att servera i förskola, skola eller äldreboende.

För att detta ska vara möjligt måste du ha ett avtal med kommunen, som blir till genom upphandling.

Inför kommande upphandling av livsmedel med avtalsstart 1 maj 2019 önskas vetskap om du som producent/leverantör av enstaka produkt finns och vill erbjuda denna till kommunen.

Genom att lämna uppgift i separat intresseanmälan visar du att det finns behov av att kunna lämna anbud för enstaka produkt, till begränsad volym och leveransadress.

Tanken är att vid ett påvisat intresse starta upphandling av livsmedel i god tid innan avtalsstart våren 2019. Förhoppningen är att teckna avtal med flera av er i god tid innan avtalsstart. Detta för att ni ska ha tid till förberedelser.

Du förbinder dig inte till någonting genom att fylla i intresseanmälan. Intresseanmälan nås via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ska skickas in senast 28 februari 2018.

Vid eventuella frågor kontakta Jonas Fredriksson Cesar, upphandlare livsmedel, Trollhättan Stad, 0520-49 70 25, jonas.fredrikssoncesar@trollhattan.se

Systembolagets föreläsning

Bäst i Sverige på service
Missade du vår inspirationsföreläsning ”Systembolaget – bäst i Sverige på service”? Ta del av Systembolagets föreläsning på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pia Källqvist, tidigare utbildningschef på Systembolaget berättade om deras resa till att bli Sveriges bästa serviceföretag, för femte året i rad!

Systembolagets vision är att alltid imponera på sina kunder och att varje bemötande skall vara i världsklass. Hur lyckas man att få visionen att genomsyra en hel organisation? 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede