Näringsliv & arbete

Välkommen till Tanums kommuns näringslivssida

Tanums kommun kännetecknas av entreprenörskap och har fler än 2 400 företag på sina 12 600 invånare.

I kommunens verksamhetsmål finns prioriterat att arbeta för att skapa fler arbetstillfällen, förbättra företagsklimatet och sträva mot att utveckla myndighetsutövandet till att möta företagarens behov.

Här kan du ta del av våra

Inbjudningar

Mat från havet

Nyföretagarcentrums Kunskapskvällar
Nyföretagarcentrum Väst bjuder in till kostnadsfria kunskapskvällar på Högskolecentrum i Uddevalla vid 11 tillfällen under oktober till december. Ämnena handlar bland annat om bokföring, ledarskap, marknadsföring, juridik och e-handel. Ta chansen till kompetensutveckling!

Här hittar du mer information om kunskapskvällarna och hur du anmäler dig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En utsträckt hand

Seminarieserie Värdskap
Tanums kommun och Tanum Turist bjuder in till en seminarieserie med fokus på Värdskap, och vad medvetna satsningar på Värdskap kan ha för betydelse för din verksamhets resultat.

Seminarieserien är uppdelad i två delar:
Del 1 fokuserar på det fysiska Värdskapet
Att leda med värdskap och att kvalitetssäkra kundrelationer genom Värdskap.

Del 2 fokuserar på det digitala Värdskapet: Stärk ditt varumärke med ett medvetet digitalt Värdskap.

Ett strukturerat och medvetet Värdskap, och vilken betydelse det har för din verksamhet – visar sig på sista raden i resultatet.

Datum del 1: 10 november 08.00-12.00
Datum del 2: 23 november 13.00-16.30
Plats: Skärgårdshuset, Grebbestad
Anmälan: naringsliv@tanum.se (senast den 8 nov)
Kostnad: Värde 1250:-, seminarierna medfinansieras av Kompetensförsörjningsprojektet KOBRA därmed erbjuds seminarierna till dig som företagare kostnadsfritt.

Här hittar du mer information om Värdskapseminarierna och hur du anmäler dig.PDF (pdf, 544.3 kB)

Logotype för Business Sweden

Steps to Export
Business Swedens program Steps to Export har under de senaste decennierna hjälpt svenska företag att komma ut på export. Under hösten kommer det att starta upp en ny grupp i Affärsutveckling Export i Fyrbodal.

Under programmet får ditt företag större exportkunskap, hjälp från Business Swedens affärsutvecklare, ökad säkerhet och en genomarbetad strategi för er exportsatsning. Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner, hela tiden med det egna företaget i fokus. Mellan de gemensamma träffarna ges individuellt support och rådgivning i respektive företag.  

Datum: Första tillfället är 24 november
Tid: 09-00-13.00
Plats: Hos Business Sweden i Göteborg

Här hittar du mer information om Steps to Export.PDF (pdf, 76.9 kB)

Skärgårdsvy

Delkonferens Maritim utveckling i Bohuslän
Välkommen till den första delkonferensen i projekt Maritim Utveckling i Bohuslän. Kom och ta del av resultaten så här långt, inspireras och nätverka med företag och forskare.

Eftermiddagen kommer bland annat att bjuda på workshops och föredrag:

* Evenemangsstrategi - kan skapa förutsättningar för hållbara evenemang
* Skärgårdstransporter - för ökad turism
* Innovationsarena för turism
* Framtidens Gästhamnar
* Kunskapsturism & Marina livsmedel - samverkan mellan forskning och företag

Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän skapar förutsättningar för små och medelstora företag att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft.

Datum och plats: 11 december 2017, klockan 13.00 –16.30 i Strömstad.
Här hittar du inbjudan.PDF (pdf, 244.2 kB)
Anmäl dig via länken nedan.
Här kan du anmäla dig till konferensen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter

En grupp elever på besök på Kvarterskliniiken

Besök hos Fadderföretag
Nu har Företagsbesöken för årets åttondeklasser börjat!
Fredag 22 september fick en grupp elever komma på besök till Kvarterskliniken Tanum.

Eleverna fick information om vilka yrken som finns på företaget, såsom Undersköterska, Sjuksköterska, Distriktssköterska, Läkare och Receptionist. De fick dessutom förmånen att träffa anställda i samtliga yrkeskategorier och ställa frågor till dem.
Stort tack till Therese med medarbetare för ett mycket bra och lärorikt besök.

Vill du också engagera dig i samarbetet mellan skola och näringsliv? Kontakta Elisabeth

Skärgårdstoalett

Beviljat Leaderprojekt:
Hållbar skärgård
Vi är glada att berätta att vi har fått positivt förhandsbesked för projektet ”Hållbar Skärgård” från Leader, ett projekt vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i vår skärgård. Tanums kommun är projektägare men initiativtagare och drivande för projektet är flera av våra kajakentreprenörer i kommunen.
Projektets fokus ligger på förbättrad infrastruktur, bland annat fler skärgårdstoaletter, men också att bilda en organisation som fortsatt ska arbeta för skötsel och vård av vår skärgård.

Systembolagets föreläsning

Bäst i Sverige på service
Missade du vår inspirationsföreläsning ”Systembolaget – bäst i Sverige på service”? Ta del av Systembolagets föreläsning på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pia Källqvist, tidigare utbildningschef på Systembolaget berättade om deras resa till att bli Sveriges bästa serviceföretag, för femte året i rad!

Systembolagets vision är att alltid imponera på sina kunder och att varje bemötande skall vara i världsklass. Hur lyckas man att få visionen att genomsyra en hel organisation? 

Streckgubbar som håller en pil uppåtriktad

Tanum fortsätter klättra
Måndag 22 maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Tanum får ett högre betyg i de flesta frågor när företagen tycker till.
Företagen ger bättre omdömen vad gäller kommunens service till företagen, dialog och information till företagen och hur företagarna ser på kommunens tillämpning av lagar och regler. Tillämpningen handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns.

- Årets enkät är ett välkommet kvitto på att Tanums målmedvetna arbete lönar sig. Det senaste året har vi genomfört en rad åtgärder för att öka dialogen med företagen och möta deras behov. Ett bra företagsklimat är något som gynnar alla oss som bor och verkar i Tanum, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

Förtagen bedömer också att kommunpolitikers och skolans attityder till företagande har förbättrats.

Information till företag och kommunens upphandling är två områden där Tanums kommun är klart över det nationella genomsnittet.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Tanums kommun har ökat från 2,94 till 3,15.

Tanums kommun har under flera år arbetat succesivt, och fortsätter kontinuerligt, arbeta för ett förbättrat företagsklimat.
I kommunens övergripande verksamhetsmål är målsättningen att skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen skapas. Tanums kommun kommer fortsätta lägga mycket kraft på att utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov. Prioriterade områden att utveckla är ökad tillgänglighet och förbättrad service. 

Fakta om undersökningen:
Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

Den 26 september presenterar Svenskt Näringsliv årets ranking av alla kommuner.

Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede