Näringsliv & arbete

Välkommen till Tanums kommuns näringslivssida

Tanums kommun kännetecknas av entreprenörskap och har fler än 2 400 företag på sina 12 600 invånare.

I kommunens verksamhetsmål finns prioriterat att arbeta för att skapa fler arbetstillfällen, förbättra företagsklimatet och sträva mot att utveckla myndighetsutövandet till att möta företagarens behov.

Här kan du ta del av våra

Inbjudningar

Logotype för Inspirator

Inspirator - besöksnäringens företagsspel
Öka din förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet med ett tidseffektivt, engagerande och roligt företagsspel. Turistrådet Västsverige och SCR Svensk Camping erbjuder dig nu möjligheten att gå affärsutbildningen/ företagsspelet Inspirator.

Datum och plats: 6-7 november 2017, Uddevalla

Läs mer & anmäl dig här...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter

Krans på midsommarstång

Trevlig sommar, vi ses i höst!
Sommaren är här, idag är årets längsta dag!
I sista nyhetsbrevet, innan vi tar lite sommarledigt, tipsar vi om lite olika nyheter som kan vara intressant för näringslivet: stöd till företag som vill bidra till fossilfria transport, exportrådgivning, kan du erbjuda praktikplatser, tyck till om utkastet till ny näringslivsstrategi och hjälp oss sprida informationen om Tanums "Hop on hop off-Buss", plus lite annat smått och gott!
Trevlig läsning! Nyhetsbrevet läser du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill också passa på att önska er alla en trevlig sommar och ser fram emot fortsatt gott samarbete till hösten.

Anteckna gärna redan nu höstens aktiviteter.

Kalendarium för Näringslivsenheten: 
7/9 - Before work
5/10 - Before work
27/10 Mötesplats Tjärnö
17/11 -Lunchseminarium
7/12 - Before work

Lotsgruppen:
4/9 - Möte i Lotsgruppen*
2/10 -Möte i Lotsgruppen*
6/11 - Möte i Lotsgruppen*
4/12- Möte i Lotsgruppen*

*Passar inte något av dessa datum, så kan Lotsgruppen sammankallas vid andra tillfällen

Soliga hälsningar
Elenor & Elisabeth

Pusselbitar

Har du inspel på förslaget till ny Näringslivsstrategi?
Under våren har det pågått ett arbete att tillsammans med representanter för näringslivet ta fram ett förslag till en ny Näringslivsstrategi.
Förslaget presenterades på ett möte på Vitlycke Museum den 18 maj.
Fram till 1 september välkomnar vi inspel på förslaget. Målet är att presentera Näringslivsstrategin för Kommunstyrelsen den 11 oktober, därefter väntar antagande av Kommunfullmäktige. 
Till Näringslivsstrategin kommer det koppas en handlingsplan där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras.
Här kan du läsa förslaget till ny Näringslivsstrategi.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärgårdstoalett

Beviljat Leaderprojekt:
Hållbar skärgård
Vi är glada att berätta att vi har fått positivt förhandsbesked för projektet ”Hållbar Skärgård” från Leader, ett projekt vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i vår skärgård. Tanums kommun är projektägare men initiativtagare och drivande för projektet är flera av våra kajakentreprenörer i kommunen.
Projektets fokus ligger på förbättrad infrastruktur, bland annat fler skärgårdstoaletter, men också att bilda en organisation som fortsatt ska arbeta för skötsel och vård av vår skärgård.

Systembolagets föreläsning

Bäst i Sverige på service
Missade du vår inspirationsföreläsning ”Systembolaget – bäst i Sverige på service”? Ta del av Systembolagets föreläsning på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pia Källqvist, tidigare utbildningschef på Systembolaget berättade om deras resa till att bli Sveriges bästa serviceföretag, för femte året i rad!

Systembolagets vision är att alltid imponera på sina kunder och att varje bemötande skall vara i världsklass. Hur lyckas man att få visionen att genomsyra en hel organisation? 

Streckgubbar som håller en pil uppåtriktad

Tanum fortsätter klättra
Måndag 22 maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Tanum får ett högre betyg i de flesta frågor när företagen tycker till.
Företagen ger bättre omdömen vad gäller kommunens service till företagen, dialog och information till företagen och hur företagarna ser på kommunens tillämpning av lagar och regler. Tillämpningen handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns.

- Årets enkät är ett välkommet kvitto på att Tanums målmedvetna arbete lönar sig. Det senaste året har vi genomfört en rad åtgärder för att öka dialogen med företagen och möta deras behov. Ett bra företagsklimat är något som gynnar alla oss som bor och verkar i Tanum, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

Förtagen bedömer också att kommunpolitikers och skolans attityder till företagande har förbättrats.

Information till företag och kommunens upphandling är två områden där Tanums kommun är klart över det nationella genomsnittet.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Tanums kommun har ökat från 2,94 till 3,15.

Tanums kommun har under flera år arbetat succesivt, och fortsätter kontinuerligt, arbeta för ett förbättrat företagsklimat.
I kommunens övergripande verksamhetsmål är målsättningen att skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen skapas. Tanums kommun kommer fortsätta lägga mycket kraft på att utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov. Prioriterade områden att utveckla är ökad tillgänglighet och förbättrad service. 

Fakta om undersökningen:
Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

Den 26 september presenterar Svenskt Näringsliv årets ranking av alla kommuner.

Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrgruppen skriver under samverkansavtal för DoubleCup

Tanums näringsliv bjuder in till fika
Integrationsprojektet DoubleCup Trollhättan skapar möten och startar nätverk mellan näringslivet, nyanlända och asylsökanden sedan 2016. Nu har initiativet nått Tanum.
Genom att använda näringslivet för att ge en bild av det svenska samhället och möjligheterna som finns siktar projektet mot att bidra till en välkomnande atmosfär som underlättar för de nyanlända och asylsökanden att hitta sitt sammanhang.


— För mig handlar det inte om integration i första hand. För mig handlar det om att öppna mina egna vyer. Jag har aldrig ångrat ett möte med en annan medmänniska och det finns alltid något man kan lära av ett enkelt samtal, säger Magnus Olsson ordförande Företagarna Tanum.

Näringslivets engagemang är en grundsten i samhällsutvecklingen och via DoubleCups relationsskapande kan man tillsammans arbeta för ett bättre samhälle. Behovet av att mötas finns såväl hos näringslivet som nyanlända och asylsökanden. Svaret blev en kopp kaffe på arbetsplatsen.
Näringslivet efterfrågade ett enkelt, smidigt och kravlöst sätt att aktivt vara delaktiga i integrationsfrågan. För att öka chanserna för ett lyckat och givande möte fungerar deltagarnas erfarenheter, intressen och kunskaper som verktyg för att matcha deltagare. DoubleCup kan dessutom fungera som ett rekryteringsverktyg.

— Genom Double Cup kan de asylsökande få en bättre bild av vad vår kommun kan erbjuda utifrån en arbetsmarknadsaspekt. Att vara medveten om vilka arbetsmöjligheter och arbetsplatser som finns kan också vara en bidragande faktor till att man väljer att stanna kvar och etablera sig i vår kommun. Fika kan bidra till att skapa kontakter och nätverk, såväl privata som arbetsrelaterade säger Sara Wetterlind, praktiksamordnare vid Arbetsmarknadsenheten i Tanums kommun.

DoubleCup Trollhättan har visat att deltagarna kan göra stora insatser för varandra med små medel. Ett möte på en arbetsplats mitt i vardagen är ett bra bidrag till inkluderingsarbetet. Det kan bli startskottet för de nyanländas och asylsökandens kontaktnät och stor hjälp i språkträningen.

Samverkansavtalet med Trollhättan gällande DoubleCup har undertecknats av Företagarna Tanum, Tanum Turist, Arbetsförmedlingen samt Tanums kommun.

Mer information och kontakt:
www.doublecup.selänk till annan webbplats
• Magnus Olsson, ordförande Företagarna Tanum, 0703-33 46 36
• Ulf Ericsson, kommunchef Tanums kommun, 0525-181 19
• Elisabeth Jonsson, Näringslivsutvecklare Tanums kommun, 0525-180 76
• Lisa Knutsen, projektledare DoubleCup, 0520-49 59 30

Woc-loggan

VM-festen är slut
Ingen har väl kunnat undgå att märka att VM i Orientering har pågått i Tanum och Strömstad. Stämningen har varit på topp på arenorna där publiken bjudits på en riktig folkfest. Påhejade av en stor publik glatt viftande med svenska flaggor lyckades vårt svenska landslag ta flera medaljer. Tack till alla er som engagerat er inför och under VM!
Här kan du se en film från tisdagens medeldistanstävling och folkfest på Satelliten i Tanumshede.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede