Vatten och avlopp

Eftersom vattnet snurrar runt i ett evigt kretslopp påverkar vattenhanteringen i Tanums kommun kvaliteten på vattnet i närliggande hav och vattendrag. Det innebär att vi alla har ett stort ansvar, inte bara för dagens vattensituation i Tanums kommun utan även för vattnet i framtiden.

Vattnets kretslopp. Källa: Svenskt Vatten, U7, 2010Förstora bilden

Vattnets kretslopp. Källa: Svenskt Vatten, U7, 2010

I Tanums kommun är cirka 55 procent av hushållen anslutna till kommunalt vatten och avlopp, medan cirka 45 procent har enskilt vatten och avlopp.

För kommunalt vatten och avlopp (VA) ansvarar tekniska nämnden, VA-avdelningen.

För enskilt vatten och avlopp är det fastighetsägaren själv som har ansvaret.

Att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden, som också har ansvar för tillsyn över enskilda avloppsanläggningar.

Mer information finns i undermenyerna.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede