Evenemangshandbok

Publiken vid VM i orientering 2016

För att underlätta för den som vill arrangera ett evenemang i Tanums kommun finns nu en handbok med allt från råd till villkor och tips. Handboken ska förenkla både planering, genomförande och uppföljning av olika typer av evenemang. Målet är att få hållbara satsningar med avseende på både miljö och ekonomi.

I handboken hittar du vägledning i din planering vad gällande arenor, evenemangsplatser, kontaktpersoner, bestämmelser, säkerhet och tillstånd. Här hittar du också kontaktuppgifter till viktiga funktioner som du bör förhålla dig till.

Evenemang är motorn för besöksnäringsströmmar, skapar förståelse mellan människor och kulturer, är sysselsättningsintensivt och fungerar som katalysator för tillväxt i samhället.

Till evenemangshandboken Pdf, 914.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du en evenemangsidé?

Tanums kommun kan stötta dig i din evenemangsplanering. Kontakta näringslivsutvecklarna för att bolla dina evenemangsidéer och för tips på vart du ska vända dig.

Samarbete mellan kommuner

Handboken har tagits fram inom projekt Maritim utveckling i Bohuslän. Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner har samverkat kring handboken som tagits fram med hjälp av goda exempel från andra kommuner. Utifrån forskning inom området och lokala förutsättningar har handboken sedan anpassats och finns nu tillgänglig på respektive kommuns webbplats.

Frågor och synpunkter

Vi tar gärna emot synpunkter och frågor om handboken.

Kontakta näringslivsutvecklare Elenor Olofsson, elenor.olofsson@tanum.se, 0525 181 09.

Utvärdering

För att utveckla och förbättra ert evenemang följer här ett förslag på enkät som ni kan skicka ut/fråga deltagare och besökare vid evenemanget.

Enkäten är framtagen av Göteborgs universitet tillsammans med projekt Maritim utveckling i Bohuslän och får användas fritt.

Här finns enkäten för utvärdering Pdf, 188.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Näringslivsenheten

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede