Fakta om näringslivet

Tanums kommun har länets mest företagsamma befolkning. Nära var femte person i befolkningen ansvarar på något sätt för ett företag. Denna siffra har dessutom ökat de senaste åren. Tanum tillhör de kommuner som både har flest företag i relation till invånarantalet och där det startas flest nya företag. Kommunens näringsliv utgörs av drygt 2 600 företag. Av dessa är cirka 1300 enskilda näringsverksamheter och 800 aktiebolag.

Merparten av företagen i Tanums kommun består av små- och medelstora företag. Enmansföretag utgör cirka 70 procent, två eller fler anställda cirka 20 procent och företag med fler än fem anställda drygt 10 procent. Jord- och skogsbruk samt fiske utgör en fjärdedel av näringen. Tjänsteföretagen har ökat. Besöksnäring och handel har genom tillväxt på senare år växt och utgör också cirka en femtedel av näringen.

Målsättning

Tanums kommun ska tillsammans med företagen skapa goda förutsättningar och ett gott klimat som gör att Tanum är attraktivt att driva företag, starta nya företag, investera och bo i.

Förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen 2020 (Statistiska centralbyrån, SCB)

Näringsgren

Andel

Jord- och skogsbruk, fiske

8%

Tillverkning och utvinning

10%

Energiförsörjning, miljöverksamhet

1%

Byggverksamhet

11%

Handel

14%

Transport och magasinering

3%

Hotell- och restaurangverksamhet

5%

Information och kommunikation

1%

Finans- och försäkringsverksamhet

1%

Fastighetsverksamhet

4%

Företagstjänster

5%

Offentlig förvaltning och försvar

3%

Utbildning

11%

Vård och omsorg, sociala tjänster

15%

Kulturella och personliga tjänster

5%

Okänd verksamhet

3%


Kontakt

Näringslivsenheten

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede