Företagsklimat

Det gör flera olika undersökningar som syftar till att beskriva och undersöka näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.
De mest kända av dessa undersökningar är nog Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsklimatet" samt "Insikt", som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Sveriges Kommuner och Regioners Insiktsmätning

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag genomförs regelbundet av Sveriges Kommuner och Regioner.

De myndighetsområden som mätningen görs i är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapport publicerad 2020

22 april presenterades SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) undersökning "Insikt" med underlag från 2019.

Tanums kommuns nöjd-kund-index (NKI) hamnar på 69 i 2019 års mätning jämfört med ett NKI-värde på 71 i 2018 års mätning, vilket klassas som ett godkänt resultat. Snittet för riket är 73. Det serviceområde som kommunen får bäst betyg är för bemötande och tillgänglighet.

Bygglov har förbättrat sitt resultat med 11 placeringar medan övriga myndighetsområden har försämrats.

I mätningen inkom under 2019 totalt 136 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 61%.

2019 resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med riksgenomsnittet i Sverige


2017

2018

2019

2019 snitt riket

Brandskydd

72

94

85

81

Bygglov

56

61

72

64

Miljö- och hälsoskydd

58

62

56

70

Livsmedelskontroll

70

80

73

78

Serveringstillstånd

81

80

72

76

NKI totalt Tanums kommun

62

71

69

73

Köp av tjänster

Sveriges kommuner upphandlar allt mer varor och tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag.

I följande sammanställning redovisas hur stor andel av kostnaderna inom olika verksamhetsområden som sker genom entreprenad efter upphandling för kommunerna i norra Bohuslän. Till sammanställningen för köp av tjänster, norra BohuslänPDF (pdf, 8.5 kB).

För dig som vill läsa mer hänvisas till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport "Köp av verksamhet" som finns på www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Statistiska centralbyråns (SCB) sammanställning över kommunernas ekonomi ”Räkenskapssammandraget för 2015” som finns på www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket där man publicerar statistik över nyföretagandet i Sverige.
Tanum tillhör de kommuner i landet där det startas många nya företag. 2019 startades 85 nya företag i Tanum enligt Nyföretagarbarometern. Detta gör att Tanum ligger på 29:e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket när man ställer antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Svenskt Näringsliv redovisar årligen enkäten i två steg. Det sammanfattade omdömet presenteras under maj och rankingen släpps i september.
Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattande omdöme 2019

Tanum får sitt högsta resultat någonsin när företagen tycker till, och resultatet är dessutom för andra året i rad bättre än det nationella genomsnittet.

Företagen är allt nöjdare med kommunens service till företag, information till företag samt kommunpolitikers attityder tll företagande. Det är alla områden som får ett klart bättre omdöme jämfört med tidigare år och resultaten är även högre än rikssnittet.

Företagen bedömer däremot att allmänhetens attityder till företagande försämrats något, och detsamma gäller medias attityder samt Upphandling. Även vägnät, tåg- och flygförbindelser i kommunen får ett lägre betyg.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Tanums kommun har ökat från 3,48 till 3,57. Det nationella genomsnittet ligger på 3,42. Enkäten besvarades av 97 företag.
Rankingen för 2019 publiceras 4 september.

Här hittar du Svenskt Näringslivs enkätresultat för 2019.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företagsklimatet Ranking 2019

Tanum klättrar för sjätte året i rad i Svenskt Näringslivs rankning av Företagsklimatet i Sverige, till plats 110. Med den siffran har kommunen förbättrat sin placering med 157 platser sedan 2013 och bara det senaste året, med 33 platser. Årets resultat rankar Tanum näst bäst i Fyrbodal och en av de kommuner som klättrar mest i regionen.

Den delfaktor i undersökningen där Tanum har klättrat mest är ”Service till företag”, från plats 133 till plats 86, en klättring med 47 platser. I undersökningens statistikbaserade del så har nyföretagsamhet klättrat bäst med 85 placeringar, från 141 till plats 56.

Rankingen Företagsklimatet gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Åter igen är Solna kommun i topp på rankinglistan som det bästa företagsklimatet i landet.

Här hittar du Svenskt Näringslivs kommunranking 2019.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företagsamheten

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv ny statistik över företagsamheten i landets kommuner. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt eller strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar.

Undersökningen för 2019 visar att i Tanums kommun är hela 20,4 procent av befolkningen verksamma i ett företag. Det är den högsta andelen i Västra Götalandsregionen. Siffran för Strömstads kommun är 14,1 procent. Rikssnittet är 12,5 procent.

Tanum har legat i topp i rankingen sedan den inrättades av Svenskt Näringsliv 2014.
På Svenskt Näringslivs sida kan du läsa mer om Företagsamheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede