Klimatförändringar och miljö

Tanums kommuns övergripande miljömålsättning är ett långsiktigt uthålligt samhälle. Kommunen ska i all sin verksamhet och i alla beslut bidra till att miljösituationen förbättras. Det ska ske genom att främja biologisk mångfald, hushållning med naturresurser och ett förstärkt kretslopp.

I Tanums kommun fokuseras arbetet på tre områden: energi, transporter och livsmedel.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede