Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Tillgänglighetsguide

Tanums kommun har som ett led i tillgänglighetsarbetet anslutit sig till tillgänglighetsdatabasen som Västsvenska turistrådet administrerar. I databasen finns upplysningar om kommunens lokaler som kan vara viktig för dig som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information.

Mångfaldspolicy

I mångfaldspolicyn kan du läsa om att Tanums kommun bedriver en personalpolitik som skapar mångfald och som respekterar människors lika värde och möjlighet att få vara olik utan att diskrimineras. Vi tycker att det är viktigt att alla människor bidrar maximalt med sina kunskaper och erfarenheter till kommunen och därför arbetar vi aktivt med mångfaldsfrågan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Personalkontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede