Agenda 2030

FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Förstora bilden

På FN:s toppmöte hösten 2015 beslutade världens ledare om 17 mål för hållbarhet. För att uppnå målen krävs ett helhetsgrepp. Det behövs ett engagemang på alla nivåer i samhället. Det lokala arbetet är särskilt viktigt.

Nyckeln till framgång är att se till att livskvalitet, miljö och ekonomi hänger ihop. Målen har fokus på internationellt samarbete för fred och säkerhet. De bygger på en hållbar tillväxt som håller sig inom planetens gränser.

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala.

Hållbarhetsredovisning

I Tanums kommun arbetar vi med Agenda 2030 integrerat i verksamheten. Kommunens nyckeltal för de 17 globala målen i Agenda 2030 presenteras i en årlig hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisningen ska ge:

  • en grundläggande inblick i de globala målen,
  • förståelse för att de tre dimensionerna och globala målen är lika viktiga, integrerade och odelbara,
  • en nulägesbild av Tanums arbete med hållbar utveckling,
  • inspiration till fortsatt engagemang.

Alla vi som arbetar i organisationen Tanums kommun har en viktig roll att spela och ansvara för att ingen människa ska lämnas utanför i detta arbete.

Glokala Sverige

Förstora bilden

Tanums kommun deltar sedan 2020 i samverkansprojektet Glokala Sverige, som handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Länkar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Utvecklingsavdelningen

Miljöstrateg
Lilja Gunnarsson
0525-182 64

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede