Barnskötare 1,5 år

Vad är en barnskötare?

Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse när deras vårdnadshavare arbetar. Tillsammans med förskollärare har barnskötarna ansvar för cirka tjugo barn på en avdelning i en förskola. Barnen kan vara i förskola från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar skolan. Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet och undervisningen hjälps man åt. På förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och utomhusmiljön är viktigt för barnens fysiska utveckling.

Läsa till barnskötare på Campus Futura 1,5 år

När du läser till barnskötare på Campus Futura får du teoretiska kunskaper i bland annat barns utveckling, pedagogik, specialpedagogik och kommunikation. Vi kommer tillsammans att närma oss teorin genom praktiska exempel och erfarenheter från förskolan. Utbildningen fokuserar på att ge dig de bästa möjligheterna att arbeta med barns utveckling på ett
mångsidigt sätt.

Campus Futura ser till behov och efterfrågan hos förskolorna i Tanums kommun samt närliggande kommuner. Att kunna arbeta med tecken som stöd (TAKK) är kunskap som bland annat Tanums, Strömstads och Munkedals kommun efterfrågar och därför erbjuds du en gratis utbildning i TAKK.

Vi har skapat en utbildning som ger dig goda förutsättningar till att bland annat genomföra, dokumentera och utvärdera utmanande aktiviteter, stödja barns kunskapsutveckling samt vara en stor tillgång i ditt framtida arbetslag.

Utbildningen är tre perioder och lektionerna är förlagda på torsdagar via länk och fredagar på plats i skolan.

Behörighet

För att läsa denna utbildning behöver du vara färdig med svenska grundläggande nivå.

APL

I denna utbildning ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det är 15 dagar varje period och de dagarna förlägger du så som det passar dig och verksamheten där du har APL. Du kan inte ha APL på fredagar för då är du inne i skolan och har undervisning. Dina lärare samarbetar med rektorerna på förskolorna och de tilldelar dig en plats. Notera att även om du önskar plats nära där du bor så finns det ingen garanti för att du får plats där. Du kan bli placerad i en annan kommun och det är ditt ansvar att ta dig dit. Om du redan arbetar på en förskola så får du ha APL på din arbetsplats förutsatt att din rektor godkänner detta.

Utbildningsstruktur

I länken nedan hittar du vilka kurser som ingår i utbildningen och vilken period du kommer läsa dem.
Länk till utbildningsstruktur barnskötare 1,5 år Pdf, 125 kB.

Direktlänk till ansökan finns här:

Citat från elev
" Det är så häftigt med denna utbildning, man får så bred kompetens. Inte bara om barn men om människan och om det att vara en medmänniska"

Lärarna på utbildningen

Karin Salén

Karin Salén. Undervisar i flera av de pedagogiska kurserna samt TAKK.
-Jag har arbetat i förskola och skola sedan 1997. Jag är utbildad förskollärare och yrkeslärare och jag har arbetat som bland annat barnskötare, elevassistent (för döva barn), modersmålslärare, förskollärare och nu yrkeslärare. Genom min undervisning på Campus Futura vill jag förmedla hur roligt och givande det kan vara att arbeta med barns kunskapsutveckling. Jag vill även ge mina elever förutsättningar för att möta en utmanade arbetsmiljö och ge dem verktyg för att bemöta och hjälpa barn som inte har det bra.

Åsa Henriksson. Undervisar i flera av de pedagogiska kurserna.
-Jag har arbetat i pedagogisk verksamhet sedan 2007 och har läst mina utbildningar parallellt med mitt arbete. Jag är utbildad förskollärare och yrkeslärare, och jag har arbetat som bland annat barnskötare, fritidspedagog, personal inom LSS, förskollärare och nu yrkeslärare. För mig är ett aktivt och levande klassrum otroligt viktigt, och jag vill att alla elever ska känna sig delaktiga, viktiga och kunniga. I undervisningen fokuserar jag på samarbete och samspel, som ett verktyg för att utbilda skickliga och kunniga pedagogiska medarbetare.

Cecila Hermelin. Undervisar i Specialpedagogik
-Jag har arbetat i skolans värld sedan 1995. Jag är utbildad och legitimerad specialpedagog och förskollärare samt lärare i svenska och svenska som andraspråk (år 7-9). Jag har arbetat i förskolan, på fritidshem, på skoldaghem, i skolan från förskoleklass till gymnasieskolan. Jag har arbetat i särskild undervisningsgrupp, undervisande lärare i svenska, specialpedagog samt speciallärare. På Futura jobbar jag som specialpedagog, speciallärare samt undervisar i svenska på gymnasiet och undervisar barnskötare och elevassistenter samt vård och omsorgs elever i ämnet Specialpedagogik.

I min undervisning vill jag förmedla kunskap och lärande för framtida yrkesutövningar. Det ska vara en reflekterande, nyfiken och tillåtande miljö, där människosyn är i centrum.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledare
Hanna Bogren
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00
Drop in måndag, onsdag, fredag 8.00-9.00
Tisdagar - frånvarande/tjänsteresa

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via syv.futura@tanum.se

Expeditionen
Liselott Alm
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag och tisdag 9.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00
Torsdag och fredag 9.00-10.00
Drop in-besök vardagar 8.00-9.00

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via expedition.futura@tanum.se

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede

Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.