Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning på Campus Futura

Studie- och yrkesvägledning är öppen för alla vuxna som antingen är folkbokförda i Tanums kommun eller vuxna som har frågor om de utbildningar som Tanums vuxenutbildning erbjuder. Vår studie- och yrkesvägledare heter Hanna Bogren.

Hon jobbar med:

 • Studieplanering och diskussion om framtidsval
 • Behörighets- och betygsfrågor
 • Kurser, sökvägar och informationsmaterial till olika utbildningsalternativ
 • Information om studiemedel med mera

En studievägledare kan att hjälpa dig med:

 • Att hitta information – svårt att överblicka, många alternativ
 • Att fatta beslut – valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort
 • Att få hjälp på vägen – avstämning, behov av samtal och stöd
 • Att skapa motivation – Hur går jag vidare? Hur ser jag framåt?
 • Att bättre förstå sina resurser och förmågor – Vem är jag?
 • Att få reflektera – Hur vill jag leva? Vart vill jag?
 • Att bli bekräftad – få professionell återkoppling

Om du funderar på något av informationen på denna sida och vill ha stöd så är du välkommen att boka ett besök hos hanna. Kontaktuppgifter och telefontider finns i kontaktrutan på denna sida.

Drop-in tider för kortare besök. Behövs mer tid bokas ett nytt besök.

Förbokade besök, är för längre samtal exempelvis examens och slutbetygsplanering, studieplanering av studier och yrkesval.

Behörighet

För att du ska kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav/förkunskapskrav.

För mer information Högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information Yrkeshögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildning/Komvux

Se respektive utbildning och kommun

Skärpta krav för grundläggande behörighet till högskola efter 1 juli 2025

22 augusti 2019 UHR, Universitets och högskolerådet www.uhr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För sökande med slutbetyg och avgångsbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 införs skärpta krav.

Slutbetyg utfärdade 2010 och senare

Om en sökande med ett slutbetyg utfärdat 2010 och senare inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2025, måste hen därefter ha godkänt betyg (E) i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1, eller godkänt i motsvarande äldre kurs. Hen måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

För Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs. Svenska C ersätter inte.

För den som senast den 1 juli 2025 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.

Slutbetyg utfärdade fram till 2010

För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90 % godkända gymnasiepoäng och som efter den 1 juli 2025 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 3, Engelska 6 och i Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla
90 %-kravet.

Godkänt betyg i motsvarande äldre kurs godtas, exempelvis kan Engelska 6 ersättas av Engelska B.

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Avgångsbetyg

Om en sökande med avgångsbetyg inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 skärps kraven därefter: Hen måste då ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och i Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs/ämne.

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Sökande som har avgångsbetyg med matematik behöver inte komplettera med matematik, oavsett betyg, årskurs och linje.

Medicinsk SYV

Glöm inte den medicinska sidan av ditt yrkesval!

Har du någon gång besvärats av till exempel astma, eksem, hösnuva eller ryggont?

Har du nedsatt syn eller hörsel?

Har du defekt färgsinne?

Kontakta skolsköterskan om du går på gymnasiet.

Går du på komvux så får du kontakta din vårdcentral.

Studie- och yrkesvägledare hjälper gärna till med vägledning.

Länkar om bland annat utbildningar och yrken

www.tanum.se, se Utbildning & barnomsorg Länk till annan webbplats.

www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.soktillgymnasiet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.ams.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.saco.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.folkhogskola.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.uhr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bland annat bedömning av utländska betyg).

www.valideringvast.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.studentum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.allastudier.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.fragasyv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frhttps://utbildningsguiden.skolverket.se/amtid.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tentamen för elever vid högskola och yrkeshögskola

Vill du göra tenta hos oss på vuxenutbildningen i Tanum om du till exempel läser utbildning på distans, kontakta studie- och yrkesvägledare för bokning av tid.

Välkommen att kontakta Hanna Bogren!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledare
Hanna Bogren
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00
Drop in måndag, onsdag, fredag 8.00-9.00
Tisdagar - frånvarande/tjänsteresa

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via syv.futura@tanum.se

Expeditionen
Liselott Alm
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag och tisdag 9.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00
Torsdag och fredag 9.00-10.00
Drop in-besök vardagar 8.00-9.00

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via expedition.futura@tanum.se

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede

Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.