Nuvarande student
Bra att veta när du blivit antagen

Välkommen som studerande hos oss! På denna sida finner du bra information för dig som studerande på Campus Futura.

Begrepp

Vi använder vissa begrepp som kan vara bra att kunna

  • APL betyder "Arbetsplatsförlagt lärande" och det förekommer i yrkesutbildningarna. Det kallas ofta "praktik".
  • VUX är en förkortning för vuxenutbildning.
  • Period används på VUX istället för "termin". Våra perioder ser inte riktigt likadana ut som grundskolans och gymnasiets terminer då vuxenutbildningen inte har lov. Höstens period i våra yrkesutbildningar sträcker sig till exempel en bit in i januari.

CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Om du i ansökan till vuxenutbildningen uppgav att du söker studiestöd så har vi rapporterat din studietid och dina studiepoäng till CSN. Därefter rapporteras alla förändringar som sker under din studietid hos oss. Om du till exempel är frånvarande utan giltig anledning rapporteras detta till CSN.

CSN har stärkt den enskilde elevens eget ansvar att rapportera förändringar som skett i förhållande till vad du uppgav i ansökan. Exempel på detta kan vara förändrad studietakt, studieomfattning, avbrott eller inkomst över fribeloppet. Så det som skrivs om att skolan rapporterar till CSN innebär inte att ditt ansvar som studerande försvinner.

Efter uppstart rapporterar skolan in din närvaro. Kan du ej närvara på uppstarten meddela skolan i god tid.
Kom ihåg att också själv göra studieförsäkran till CSN.

Mer information från oss om CSN finner du här:
Information om CSN Pdf, 164.6 kB, öppnas i nytt fönster.

CSN hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CSN telefon: 0771-276 000

IT på Futura

När du blivit antagen till vuxenutbildningen skapas ett Google-konto och när du har det så kan du logga in i vår lärplattform som heter Google Classroom. Där ligger lektionsmaterial och eventuella länkar till fjärrundervisning. Det är också där du får och lämnar in uppgifter. Koderna till de olika “Classroom” får du av din mentor eller ansvarig lärare. Mer information om hur du loggar in får du på uppstartsdagen. Bra att veta är att Classroom fungerar bäst med dator eller Ipad. Mobil kan fungera men mer som en tillfällig lösning. Skolan har ett trådlöst nät, så du kan surfa med egen dator/mobil med mera. Kommunens fria wifi heter Hotspot Tanums kommun.

Frånvaro

Frånvaroanmälan
Om du behöver vara frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn måste du meddela skolan genom att ringa 0515-777107 och därefter slå in ditt personnummer.

Avbrott
Om du har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att det har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen eller delkursen. När du är utskriven raporteras avbrottsdatum till CSN. Rektor får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl. (Förordning om vuxenutbildning, 7 kap. 1§).

Avbryta studierna

Om du vill avbryta dina studier (helt eller delvis) anmäler du detta till administratören eller studie- och yrkesvägledaren.

Rådgör gärna med din mentor innan du avbryter dina studier. Du kan också diskutera det med din studie- och yrkesvägledare.

Tänk på att ditt studiemedel berörs om du gör avbrott!
Kom även ihåg att anmäla avbrott till CSN, så snart som möjligt

Allergier

Har du allergier som gör att det blir besvär för dig i skolmiljön är det viktigt att du informerar oss om det. Vänd dig till din mentor för att informera om eventuell allergi. Det är viktigt att notera att vuxenutbildningen aldrig kan garantera en miljö helt fri från de produkter och ämnen du är allergisk emot. Ytterst är det ditt ansvar, men vi skall givetvis underlätta för dig.

Inläsningstjänst (ILT)

  • Alla elever i Tanums skolor har fri tillgång till inlästa läroböcker hos ILT.
  • Du kan själva ladda ner ljudböckerna via iPad, iPhone, Android eller dator.
  • Studiestöd på modersmål ingår. (Se nedan)

Syftet med ILT är att alla elever på ett enkelt sätt ska få tillgång till innehållet i läroböckerna. Du kan välja mellan att endast lyssna, läsa eller att både lyssna och läsa samtidigt.

Har du frågor om Inläsningstjänst kontakta Susanne Randelhoff, Mail: susanne.randelhoff@tanum.se, eller läs mer på ILT:s hemsida: inlasningstjanst.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vuxenutbildning

Hanna Bogren
Studie- och yrkesvägledare
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00
Drop in måndag, onsdag, fredag 8.00-9.00

Övrig tid bokningsbar
via e-post.

Liselott Alm
Administratör
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00
Drop in vardagar 8.00-9.00

Övrig tid bokningsbar
via e-post.

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede

Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.