Barnskötare 2,5 år

Vad är en barnskötare?

Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och lärorik dag när deras vårdnadshavare arbetar. Tillsammans med förskollärare har barnskötarna ansvar för cirka tjugo barn på en avdelning i en förskola. Barnen kan vara i förskola från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar skolan. Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet och undervisningen hjälps man åt. På förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och utomhusmiljön är viktigt för barnens fysiska utveckling.

Läsa till barnskötare 2,5 år på Campus Futura

Utbildningen är fem perioder (terminer) och du läser svenska samtidigt som du läser yrkeskurser. I klassrummet har du både yrkeslärare och svenskalärare samtidigt. Lärarna samarbetar för att du ska lära dig både språk och yrke på bästa sätt.

När du läser till barnskötare på Campus Futura får du kunskaper i bland annat barns utveckling, pedagogik, specialpedagogik och kommunikation. Vi kommer tillsammans att närma oss kunskapen genom praktiska exempel och erfarenheter från förskolan. Utbildningen fokuserar på att ge dig de bästa möjligheterna att arbeta med barns utveckling på ett
mångsidigt sätt.

Campus Futura ser till behov och efterfrågan hos förskolorna i Tanums kommun samt närliggande kommuner. Att kunna arbeta med tecken som stöd (TAKK) är kunskap som bland annat Tanums, Strömstads och Munkedals kommun efterfrågar och därför erbjuds du en gratis utbildning i TAKK.

Vi har skapat en utbildning som ger dig goda förutsättningar till att bland annat genomföra, dokumentera och utvärdera utmanande aktiviteter, stödja barns kunskapsutveckling samt vara en stor tillgång i ditt framtida arbetslag.

APL

I denna utbildning ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Då är du på en förskola. Första perioden har du inte APL. Period 2-5 har du 3 veckors APL varje period. Dina lärare samarbetar med rektorerna på förskolorna och de tilldelar dig en plats. Tänk på att även om du önskar plats nära där du bor så finns det ingen garanti för att du får plats där. Du kan bli placerad i en annan kommun och det är ditt ansvar att ta dig dit. Om du redan arbetar på en förskola så får du ha APL på din arbetsplats om din rektor godkänner detta.

Behörighet

För att läsa denna utbildning behöver du vara färdig med SFI D eller motsvarande.

Utbildningsstruktur

I länken under hittar du vilka kurser som ingår i utbildningen och vilken period du kommer läsa dem.
Länk barnskötare 2,5 år utbildningsstruktur Pdf, 125.1 kB.

Ansökan

Du ansöker direkt över internet.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på arabiska

I länken under hittar du information på arabiska om utbildningen.
Länk information barnskötare 2,5 år arabiska. Pdf, 86.1 kB.


Lärarna på utbildningen

Karin Salén. Undervisar i flera av de pedagogiska kurserna samt TAKK.
-Jag har arbetat i förskola och skola sedan 1997. Jag är utbildad förskollärare och yrkeslärare och jag har arbetat som bland annat barnskötare, elevassistent (för döva barn), modersmålslärare, förskollärare och nu yrkeslärare. Genom min undervisning på Campus Futura vill jag förmedla hur roligt och givande det kan vara att arbeta med barns kunskapsutveckling. Jag vill även ge mina elever förutsättningar för att möta en utmanade arbetsmiljö och ge dem verktyg för att bemöta och hjälpa barn som inte har det bra.

Cecilia Lindenfalk. Undervisar i svenska som andraspråk.
-Jag tog min lärarexamen 2011 och började arbeta som lärare 2013. Under min tid som lärare har jag undervisat i ämnena svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap.
Det jag tycker är det absolut roligaste med läraryrket är att få möta människor från olika kulturer och med varierande erfarenheter. I min yrkesroll brinner jag för att se elever utvecklas utifrån olika förutsättningar. Att förmedla glädjen i att lära för livet och skapa goda relationer är viktigt i min undervisning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledare
Hanna Bogren
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00
Drop in måndag, onsdag, fredag 8.00-9.00
Tisdagar - frånvarande/tjänsteresa

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via syv.futura@tanum.se

Expeditionen
Liselott Alm
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag och tisdag 9.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00
Torsdag och fredag 9.00-10.00
Drop in-besök vardagar 8.00-9.00

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via expedition.futura@tanum.se

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede

Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.