Elevassistent och aktivitetsledare fritidshem 1,5 år

Vad är en elevassistent?

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. En elevassistent kan också fungera som en extra resurs i klassrummet eller på fritids för att avlasta läraren.

Arbetsuppgifterna varierar mycket vilket gör arbetet omväxlande och givande för den som vill arbeta med barn. Men jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos den som arbetar inom yrket. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa elever att finna ro i sina studier och att hjälpa till med att hitta individuella lösningar för att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter samt att vara ett stöd för elever på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvariga läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren.

Vad är en aktivitetsledare fritidshem?

Som aktivitetsledare planerar, organiserar och leder du fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Du uppmuntrar och inspirerar till att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Du är en vuxen förebild som stöttar barn och unga i deras utveckling.

Läsa till elevassistent och aktivitetsledare fritidshem på Campus Futura 1,5 år

När du läser till elevassistent och aktivitetsledare på Campus Futura får du teoretiska kunskaper i bland annat elevers utveckling, pedagogik, specialpedagogik och kommunikation. Vi kommer tillsammans att närma oss teorin genom praktiska exempel och erfarenheter från skola, fritids och förskoleklass. Utbildningen fokuserar på att ge dig de bästa möjligheterna att arbeta med elevers utveckling på ett mångsidigt sätt.

Campus Futura ser till behov och efterfrågan hos skolorna i Tanums kommun samt närliggande kommuner. Att kunna arbeta med tecken som stöd (TAKK) är kunskap som bland annat Tanums, Strömstads och Munkedals kommun söker och därför erbjuds du en gratis utbildning i TAKK.

Vi har skapat en utbildning som ger dig goda förutsättningar för att bland annat genomföra, dokumentera och utvärdera utmanande aktiviteter, stödja elevers kunskapsutveckling samt vara en stor tillgång i ditt framtida arbetslag.

Utbildningen är tre perioder och lektionerna är förlagda på torsdagar via länk och fredagar på plats i skolan.

Behörighet

För att läsa denna utbildning behöver du vara färdig med svenska grundläggande nivå.

APL

I denna utbildning ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du kommer ha APL i en klass i grundskolan, på fritids eller i förskoleklass. Det är 15 dagar varje period och de dagarna förlägger du så som det passar dig och verksamheten där du har APL. Du kan inte ha APL på fredagar för då är du inne i skolan och har undervisning. Dina lärare samarbetar med rektorerna på skolorna och de tilldelar dig en plats. Notera att även om du önskar plats nära där du bor så finns det ingen garanti för att du får plats där. Du kan bli placerad i en annan kommun och det är ditt ansvar att ta dig dit. Om du redan arbetar på en skola så får du ha APL på din arbetsplats förutsatt att din rektor godkänner detta.

Utbildningsstruktur

I länken nedan hittar du vilka kurser som ingår i utbildningen och vilken period du kommer att läsa dem.

Länk elevassistent och aktivitetsledare utbildningsstruktur Word, 57.5 kB.

Direktlänk till ansökan finns här:

Länk till ansökan vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

 

Citat från elev som läst utbildningen:

"Det känns helt otroligt att jag nu efter 1,5 års slit äntligen är klar med min utbildning till elevassistent och aktivitetsledare.
Det har varit mycket hårt jobb och en del sömnlösa nätter men nu är jag äntligen i mål! Men trots allt så har det ändå varit värt allt slit. Det har varit en rolig och mycket lärorik period och jag ångrar inte att jag hoppade på detta tåget, (även om jag kanske gjort det flera gången under periodens gång). Jag har lärt mig så himla mycket som jag kommer att ta med mig när jag till hösten påbörjar min anställning på Snörrumskolan i Ed. Jag har fått en heltidstjänst där 50% kommer att vara inom skolan och 50% på fritids. Jag kommer även att vara ansvarig över skolans rastaktiviteter. Även om det nu ska bli skönt med lite sommarledigt så längtar jag faktiskt till hösten och jag ser verkligen fram emot att få börja arbeta inom skolan/ fritidshemmet."

Lärarna på utbildningen

Karin Salén

Karin Salén. Undervisar i flera av de pedagogiska kurserna samt TAKK.
-Jag har arbetat i förskola och skola sedan 1997. Jag är utbildad förskollärare och yrkeslärare och jag har arbetat som bland annat barnskötare, elevassistent (för döva barn), modersmålslärare, förskollärare och nu yrkeslärare. Genom min undervisning på Campus Futura vill jag förmedla hur roligt och givande det kan vara att arbeta med barns kunskapsutveckling. Jag vill även ge mina elever förutsättningar för att möta en utmanade arbetsmiljö och ge dem verktyg för att bemöta och hjälpa barn som inte har det bra.

Åsa Henriksson. Undervisar i flera av de pedagogiska kurserna.
-Jag har arbetat i pedagogisk verksamhet sedan 2007 och har läst mina utbildningar parallellt med mitt arbete. Jag är utbildad förskollärare och yrkeslärare, och jag har arbetat som bland annat barnskötare, fritidspedagog, personal inom LSS, förskollärare och nu yrkeslärare. För mig är ett aktivt och levande klassrum otroligt viktigt, och jag vill att alla elever ska känna sig delaktiga, viktiga och kunniga. I undervisningen fokuserar jag på samarbete och samspel, som ett verktyg för att utbilda skickliga och kunniga pedagogiska medarbetare.

Magdalena Polak. Undervisar i Hälsopedagogik

Cecila Hermelin.Undervisar i Specialpedagogik
-Jag har arbetat i skolans värld sedan 1995. Jag är utbildad och legitimerad specialpedagog och förskollärare samt lärare i svenska och svenska som andraspråk (år 7-9). Jag har arbetat i förskolan, på fritidshem, på skoldaghem, i skolan från förskoleklass till gymnasieskolan. Jag har arbetat i särskild undervisningsgrupp, undervisande lärare i svenska, specialpedagog samt speciallärare. På Futura jobbar jag som specialpedagog, speciallärare samt undervisar i svenska på gymnasiet och undervisar barnskötare och elevassistenter samt vård och omsorgs elever i ämnet Specialpedagogik.

I min undervisning vill jag förmedla kunskap och lärande för framtida yrkesutövningar. Det ska vara en reflekterande, nyfiken och tillåtande miljö, där människosyn är i centrum.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledare
Hanna Bogren
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00
Drop in måndag, onsdag, fredag 8.00-9.00
Tisdagar - frånvarande/tjänsteresa

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via syv.futura@tanum.se

Expeditionen
Liselott Alm
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag och tisdag 9.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00
Torsdag och fredag 9.00-10.00
Drop in-besök vardagar 8.00-9.00

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via expedition.futura@tanum.se

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede

Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.