Yrke deltidsbrandman

All utryckningspersonal är deltidsanställd. Detta innebär att personalen har en annan huvudanställning och beger sig till stationen när personsökaren startar. Läs nedan vad som krävs av en brandman och vilken utbildning han/hon behöver genomgå.

Brandman på deltid

Om du funderar på att bli brandman i Tanums kommun ställer vi krav på att du har god fysisk och psykisk förmåga samt kan arbeta i grupp i stressade situationer. Vid larm ska du inställa dig på brandstationen inom fem minuter, dvs anspänningstiden. I Tanums kommun har brandmännen beredskap var 4:e vecka. Vi ser gärna att vi får kvinnliga sökande till våra tjänster. Detsamma gäller om du har invandrarbakgrund.

Utbildning

Utbildningen omfattar 3 delar som ska genomföras under maximalt en tvåårsperiod efter att utbildningen påbörjats.

Delkurs 1A Skolbunden utbildning, 2 veckor

Delkurs 1B Lokalt på brandstation, 1 vecka

Delkurs 2 Skolbunden utbildning, 3 veckor

Ett omväxlande arbete

Inom den kommunala räddningstjänsten ryms många olika arbetsuppgifter. Brandmännen rycker ut på larm till trafikolyckor, bränder, olyckor med farligt gods, kemikalieolyckor, djurlivräddning och oljeutsläpp. All brandpersonal övar och vidareutbildas regelbundet. Som brandman har du tillgång till gym på brandstationerna i Hamburgsund och Tanumshede.

Lön

Du får en fast ersättning de veckor du har beredskap. Utöver detta utgår timersättning vid larm och övning. All ersättning är pensionsgrundande.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta Räddningschef Gunnar Ohlén på telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede