Elda utomhus

Index för brandrisk

I Sverige används en sexgradig skala för att ange brandrisker i skog och mark.

1 = mycket liten brandrisk
2 = liten brandrisk
3 = normal brandrisk
4 = stor brandrisk
5 = mycket stor brandrisk
5 E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser, genom dessa kan du få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte.

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att använda öppen eld i grillar som är uppställda i trädgårdar samt iordningställda grillplatser på marken (exempelvis murade, grävda och avskärmade platser).

Inom tätort

I regel är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under förutsättning att det inte är eldningsförbud. Vid eldning inom tätort är det viktigt att eldningen utförs på ett sådant sätt att man inte stör sina grannar.

Utanför tätort

Eldning är generellt tillåtet under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

Restriktioner

Eldning av större bål efter mörkrets inbrott bör inte ske. Lägereldar i mindre omfattning omfattas inte av detta.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet av miljö- och hälsoskyddsskäl. Läs mer i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Säkerhet

Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken eftersom brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske i stark vind eller när markvegetationen är torr.

Elda aldrig så gnistor eller rök sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

Släckutrustning ska alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, vattenkanna och lövräfsa är exempel på lämplig släckutrustning. Tänk på att släckutrustning ska finnas till hands även eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas vid släckning av lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material, dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

Använd aldrig bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, stor risk för skador.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

- gräseldning 25 meter
- eldning i mindre omfattning (ca 1-2 kvm) 15 meter
- eldning i större omfattning 50 meter
- påsk och valborgsmässoeldar 50 meter

Ansvar

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och "tänk efter före". Du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen medger att eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet kan leda till åtal.

Övrigt

Eldning behöver inte anmälas, men vi svarar gärna på frågor om du undrar något. Kontakta Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede