Kontakter och adresser

Namn

Telefon

Räddningschef

Gunnar Ohlén


0525-180 00

Stf Räddningschef

Tomas Rönnborg


0525-180 00

Brandinspektör

Reino Nilsson


0525-180 00

Samordnare

Monica Staversjö


0525-180 00

Enhetschef förebyggande

Gunnar Ohlén


0525-180 00

Operativ samordnare

Mikael Anneflod


0525-180 00

Styrkeledare/samordnare
bilenheten

Helena Götherström


0525-180 00

Styrkeledare/utbildningssamordnare

Anders Frisk


0525-180 00

Tanums Brandmannaklubb


0525-180 00


Post och besöksadress:

Räddningstjänsten Tanum


Riksvägen 143 B


457 31 TanumshedeFakturaadress:

Tanums kommun


c/o CogiDocs AB


Box 398


737 26 Fagersta


Ref: 112311Kontorstid:

måndag-fredag 7-12 och 13-16


E-post hanteras som brev, inkommande fax eller motsvarande, offentlig handling.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede