Din trygghet och säkerhet - vårt mål

Nästan varje olycka som inträffar i samhället, både mänskligt och när det gäller egendom, är en förlust. Allt täcks inte av försäkringar och konsekvenserna av en brand eller en annan olycka kan bli mycket långtgående. En storbrand i ett företag kan i förlängningen medföra förlorade marknadsandelar, konkurs med ökad arbetslöshet, ökat vårdbehov, otrygghet med mera som följd.

Med detta som bakgrund arbetar vi inom räddningstjänsten i Tanums kommun med att upptäcka de risker och hot som finns, eliminera eller reducera dessa.

Vi förebygger bränder och andra olyckor, gör räddningsinsatser samt begränsar konsekvenserna om olyckan ändå skulle inträffa.

Med dessa sidor vill vi delge dig som bor eller vistas i Tanums kommun en del råd och tips om säkerhet för att bränder eller andra olyckor inte ska inträffa och hur du ska agera om det ändå inträffar. Här får du också en inblick i vår verksamhet.

"Din trygghet och säkerhet - vårt mål".

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede