Brandfarlig och explosiv vara

Information till dig som ska ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

I Tanums kommun är det räddningstjänsten som ansvarar för såväl tillstånd som tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor, gaser, brandreaktiva varor samt explosiva varor avseende på förvärv, (förbrukning direkt eller förvaring i förråd), handel samt överföring, kan göras via kommunens e-tjänster.

Klicka på Omsorg & hjälp/Räddningstjänsten på vår sida med e-tjänster.

Ansökningshandlingar i pappersformat kan beställas från Tanums kommuns kundcenter, telefon 0525-180 00 eller via e-post kommun@tanum.se.

Använd adressen nedan om du skickar in ansökan i brev eller via e-post

Tanums kommun
Räddningstjänsten
Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede
E-post kundcenter kommun@tanum.se

Kontaktperson på räddningstjänsten är förebyggandeavdelningen, telefon 0525-180 00, e-post raddningstjansten@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede