Räddningstjänstens personal och tjänster

Avgifter för 2023 (inklusive moms)

Teknisk personal/serviceuppdrag

Arbetskostnad/
timma

642:-/
timma
Utbildning

Kontakta räddningstjänsten för information om utbildningar och priser

Externa/Kommunala kunderAnslutning av larmsändare över fast uppkopplad ledning/radiobaserad larmsändare

1:a signal (inkl centralutrustningens felsignal)

14 413:-
Funktionsprovning

Komplett funktionsprovning av larmanläggning inkl protokoll

2 774:-
Årsavgift för larmmottagning (kvartalsprovning ingår)

1:a signal, nyckelservice

4 055:-
Årsavgift

Enbart nyckelförvaring, interna o externa kunder

198:-
Taxa automatlarm/ej brand

Utryckning enligt § 5 i avtalet

4 480:- (ej moms)
Räddningshjälp i andra kommuner

Debiteras enligt gällande avtal


I övrigt träffas överenskommelse från fall till fall med räddningschefen


Ej återlämnat material debiteras enligt dagspris


Anslutningsavgifter, årsavgifter, avgift för utryckning enligt § 5 i avtalet samt service revideras årligen


Ändring av taxa kan ske om uppräkning/ ändring görs i andra förvaltningars taxa som räddnings-tjänsten har beräknat utifrånKontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede