Förebyggande brandskyddsarbete

Det förebyggande brandskyddsarbetet har hög prioritet inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Vi arbetar i syfte att det är bättre att förebygga bränder än att släcka dom.

Det sammanfattas enligt nedan:

  • Förhindra brands uppkomst.
  • Säkerställa en trygg utrymning vid brand.
  • Förhindra brandspridning.
  • Underlätta släckning av brand.

Förutom själva myndighetsutövningen utbildar och informerar vi företag, organisationer och enskilda i brandkunskap.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede