Fler nyheter

 • Nu finns det isar för skridskoåkning

  Ikväll (14 januari) öppnar rinken i Tanumshede för skridskoåkning. Det är Rinkens vänner tillsammans med Tanums kommun som spolat och fixat nu när kylan kom. Sedan tidigare är Bryggeridammen i Grebbestad fryst och klar för skridsko-åkning. På båda ställen är både värmestuga och utedass upplåsta.

 • Vecka 3 startar vaccineringen av omsorgspersonalen.

  Den 20 januari är första tillfället av tre för vaccineringen av våra nästan 500 medarbetare inom omsorgen.

 • Snö i pulkabacken i Ranebo

  Äntligen lite bra vinterväder! Under förra veckan körde Tanums IF:s skidsektion med snökanonen i Ranebo. Nu kan du åka pulka med mera nerför backen.

 • En påminnelse av vår jultävling!

  Har du tid över och vill knäcka några julnötter? Var då med i vår jultävling och vinn en fin bok! I år innehåller tävlingen 24 frågor. Ditt svar skickar du in senast den 24 januari 2021. Lycka till!

 • Vad händer i våra verksamheter på grund av coronaviruset?

  På vår sida Lägesrapportering kan du följa vad som händer i våra verksamheter på grund av coronaviruset.

 • Nu är vaccinering mot covid-19 igång i Tanums kommun

  Nu har den första dosen av covid-19-vaccin getts till omsorgstagare i Tanums kommun. Omsorgstagare med hemsjukvård och deras anhöriga vaccineras under vecka tre av den kommunala hemsjukvården i samarbete med vårdcentralerna. Omsorgstagare med enbart hemtjänst ansvarar vårdcentralerna för.

 • Tanum fyller 50 år

  I år firar vi 50 år som kommun! År 1971 bildades Tanums kommun genom sammanslagningen av Bullarens, Kvilles och Tanums kommuner. Den stora kommunreformen genomfördes i hela Sverige och antalet kommuner reducerades från 848 till 278 kommuner genom omfattande sammanläggningar.

 • Nu startar vaccinering mot covid-19 för omsorgstagare i Tanum

  Under vecka ett (1) påbörjar kommunala hemsjukvården vaccinering mot covid-19 för omsorgstagare inom särskilda boenden i Tanums kommun. Under vecka tre samarbetar kommunala hemsjukvården och vårdcentralerna för vaccinering av anhöriga och omsorgstagare inom hemtjänsten.

 • Utökade öppettider på återvinningscentralen Tyft

  Från den 1 januari 2021 utökas öppettiderna på återvinningscentralen Tyft. Det blir nu kvällsöppet alla helgfria måndagar.

 • Begränsad service på biblioteken då lokalerna har stängt för besök

  Samtliga bibliotekslokaler i Tanums kommun har stängt för besök fram till 24 januari 2021, beslutet kan komma att förlängas. Du kan fortfarande låna böcker och hämta vid biblioteken eller få hemleverans och du har tillgång till de digitala tjänsterna för e-böcker, ljudböcker och filmer.

 • Julhälsning från kommunalrådet och oppositionsrådet

  Här kommer en julhälsning från kommunalrådet Liselotte Fröjd och oppositionsrådet Louise Thunström.

 • Arbete på distans och ökad sjukfrånvaro kan påverka servicenivån

  Just nu kan våra verksamheter ha svårare att upprätthålla servicenivån. Detta på grund av ökad sjukfrånvaro, samt ökat arbete på distans med anledning av covid-19. Om möjligt, undvik fysiska möten, använd i första hand mejl eller telefon i din kontakt med oss.

 • Kontinuerlig verksamhet och långsiktig finansiering för strandstädning är viktig

  Tanums kommun har, tillsammans med övriga kustkommuner i Bohuslän, Västkuststiftelsen och andra myndigheter, signerat ett brev till regeringskansliet om vikten av en kontinuerlig verksamhet för strandstädning och långsiktig finansiering.

 • Mottagare av kommunala priser utsedda

  Nu har årets kommunala priser fått en eller flera mottagare! Det årliga evenemanget Tanum hyllar, då priserna brukar delas ut, kommer inte att genomföras på grund av pandemin. När en prisutdelning under festligare former kan ske vet vi i dagsläget inte.

 • Nu har kommunens klimatlöften lanserats

  I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland att anta ett antal klimatlöften. Kommunstyrelsen i Tanums kommun fattade i november beslut om att anta 13 av dessa löften.

 • Information till vattenabonnenter i Lur

  Dricksvattnet i Lur har fått en lite gulaktig ton det senaste dygnet. Detta beror på att VA-avdelningen har bytt så kallat kalkfilter i vattenverket i Lur. Detta kalkfilter tar bort järn och mangan ur vattnet vid reningsprocessen och är pH höjande. Kalket orsakar just nu den gula tonen och lite förhöjt pH-värde men vattnet är tjänligt och ofarligt att dricka.

 • Gymnasiet (IM) kommer att vara stängt från och med 15 december

  Från och med 15 december till och med 10 januari kommer alla utbildningar inom vuxenutbildningen att ligga som fjärrundervisning. Det gäller även svenska som andraspråk grund och svenska för invandrare (SFI). 

 • Växelvård och all dagverksamhet inom omsorgen är stoppad

  Från den 15 december till 18 januari är växelvård och samtlig dagverksamhet inom omsorgen tillfälligt stoppad, detta för att värna riskgrupperna, minska smittspridning och frigöra personal under pågående pandemi samt ökad smittspridning i vårt område.

 • Tanums kommun aktiverar åter sin krisledningsnämnd

  För att vara förberedda och kunna agera snabbt aktiverar nu kommunen krisledningsnämnden igen, sist den aktiverades var i början av pandemin. I Tanum har vi just nu en högre smittspridning än vi tidigare haft. Förra veckan konstaterades 23 bekräftade fall av covid-19, det är en ökning med 12 personer och mer än en fördubbling av antalet smittade mellan vecka 48 och 49. Vi har flera bekräftade fall av covid-19 inom både vård-/omsorg och barn-/utbildning och också en ökad generell sjukskrivning bland personal inom samtliga kommunens verksamheter.

 • Ny informationstidning i din brevlåda

  Tisdagen den 15 december delas ett nytt nummer av vår informationstidning ut i alla brevlådor hos helårsboende. I detta nummer hittar du ett klimat- och miljötema med...

 • SMS till allmänheten den 14 december

  På måndag den 14 december kommer det att skickas ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten och texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med måndag.

 • Från 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att ersätta de regionala råden så från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

 • Tillfälligt besöksstopp förlängs på samtliga boenden.

  Mot bakgrund av ökad smittspridning i samhället och skärpta restriktioner har beslut tagits om fortsatt tillfälligt besöksstopp på samtliga boenden i kommunen. Beslutet gäller till och med 4 februari 2021 och kan komma att förlängas. Att skydda de mest utsatta är ett gemensamt arbete som sker tillsammans med anhöriga.

 • Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

  Om du planerar att lägga ned din miljöfarliga verksamhet ska du informera miljöavdelningen i god tid innan verksamheten upphör.

 • Smittspårning inom skolverksamheten

  I vecka 50 har covid-19-smitta bekräftats på enhet inom skolverksamheten, Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.