Fler nyheter

 • 2019-02-06

  Sofia gjorde Sveriges bästa examensarbete

  Sofia Helgen arbetar på Backa skola i Tanums kommun sedan augusti 2018 och är lärare i årskurs 3-4. Sofia tog examen i juni 2018 och har fått pris för sitt examensarbete.

 • 2019-01-26

  Certifierad för vård- och omsorgscollege

  Tanums kommun är nu certifierad och ingår i vård- och omsorgscollege tillsammans med Strömstads kommun. Välkommen att sök vår vård- och omsorgsutbildning på Tanums vuxenutbildning och ta del av de fördelar som college innebär.

 • 2019-01-20

  Galleri Ranrike

  Den 25 januari till 5 mars visar EA TEN KATE sin utställning "The magic brain forest" i Galleri Ranrike, kommunhuset i Tanumshede. Välkommen!

 • 2019-01-16

  Viktig information till dig som ska starta livsmedelsföretag

  Tänk på att anmäla din livsmedelsverksamhet till miljö- och byggnadsnämnden innan du startar. Detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet som ny ägare.

 • 2019-01-14

  Ändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen

  Från och med den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna innebär att miljö- och byggnadsnämndens avgift för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan (till exempel attefallsåtgärd) ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids.

 • 2019-01-11

  Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

  Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard, om ingen annan standard har avtalats.

 • 2018-11-23

  Kommande VA-arbeten på Sövallsvägen i Grebbestad, start vecka 50

  VA-avdelningen kommer att anlägga en ny vattenledning längs med Sövallsvägen, ungefär mellan Bäckevägen och Landgrens handelsträdgård.

 • 2018-11-06

  Grusning

  Villaägare i kommunen är välkomna att vid behov hämta grus, max två hinkar, för halkbekämpning. Grus finns på följande ställen: