Fler nyheter

 • Sommartips för dina kärl från Rambo

  Sommaren är här och med den kommer varmare temperaturer. Här är några tips från Rambo AB för att hålla ditt matavfall fräscht och hygieniskt:

 • Samråd för detaljplan Fjällbacka 121:3 med flera, Telegrafen och sjöräddningsstationen

  Samråd berörande detaljplan för Fjällbacka 121:3 med flera, Telegrafen och sjöräddningsstationen i Fjällbacka, pågår mellan den 6 juni till och med den 30 juni 2024.

 • Bokning av idrottslokaler inför hösten 2024

  Nu är det dags att skicka in önskemål om bokning av idrottslokaler för hösten 2024. Senast den 15 juni vill vi ha in dina önskemål.

 • 2024 års sommarlovsprogram

  Under sommarlovet ordnar Ung i Tanum sommarlovsaktiviteter för barn och unga tillsammans med föreningar och företag i kommunen. I vecka 25-32 äger dessa rum och anmälan öppnar måndagar två veckor innan aktivitetsveckan. Nu kan du anmäla dig till aktiviteterna i vecka 25, den 17-20 juni.

 • Förbättringar som Tanums Hamnar utfört under våren

  Tanums Hamnar har under våren renoverat, uppgraderat och kompletterat exempelvis bryggor, elstolpar och lokaler. Följande projekt har genomförts:

 • Samråd för detaljplan i Fjällbacka

  Samråd berörande detaljplan för Fjällbacka 189:47 samt del av Fjällbacka 176:124 och 163:1 med flera, Coop och infartsparkeringen pågår mellan den 4 juni till och med den 2 juli 2024.

 • Längre handläggningstid när du behöver fastighetsinformation

  När du behöver nybyggnadskarta, andra underlag och information om en fastighet som kräver kommunens tillgång till Lantmäteriets digitala tjänster är handläggningstiden just nu längre än vanligt.

 • Kanadagäss på våra badplatser

  Vår kommunjägare kommer att uföra skrämselskjutning under vecka 22-25. Kanadagässen har ökat stort i antal och lämnar avföring på våra badplatser vilket är störande för besökare och badgäster.

 • Uppmärksamma goda insatser och förebilder i kommunen

  Tanums kommun kommer uppmärksamma de som gjort något för att stärka kommunen genom att dela ut tre nya priser; hållbarhetspris, eldsjälspris och årets Tanumsambassadör. Detta beslutade kommunfullmäktige den 27 maj.

 • Får jag använda någon annans brygga?

  Ja, det får du! Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand eller brygga som inte tillhör en tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Detta gäller även bryggor vid sjöbodar. 

 • Håll koll med appen Brandrisk Ute

  Appen har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ger dig som privatperson stöd vid eldning och grillning utomhus. I appen kan du ta del av aktuella brandrisker och eldningsförbud för att agera klokt.

 • Naturvårdsbränning på Kynnefjäll

  Under våren eller sommaren kommer länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränning på Kynnefjäll och Kroppefjäll. Röklukt kan kännas på bränningsdagarna och beroende på vindriktning och väderförhållanden kan röklukt ibland upplevas på flera mils avstånd från bränningarna. Detta kan skapa oro och det finns risk för onödiga larm.

 • Galleri Ranrike - Utställning med Johanna Schartau

  Johanna Schartaus utställning "Magallana gigas" visas på Galleri Ranrike 24 maj-9 augusti 2024. Välkommen på vernissage 24 maj klockan 14. Galleri Ranrike hittar du i kommunhuset, Apoteksvägen 6 i Tanumshede.

 • Lättare för ålen att vandra till Nedre Bolsjön

  En ny ålyngelledare vid Nedre Bolsjöns dämme ska göra det lättare för ålyngel att vandra upp i sjön.

 • Båtbottenfärger

  Våren är här och det är dags för alla båtägare att rusta båten inför båtsäsongen. Att skrapa och måla skrovet med vissa båtbottenfärger kan vara farligt både för hälsan och orsaka skador i miljön. 

 • Var ska jag lägga trädgårdsavfallet ?

  Trädgårdsavfall som gräsklipp, blommor och klipp från buskar kan du antingen kompostera på din tomt eller lämna till återvinningscentralen (Tyft eller Hamburgsund). Det du lämnar på återvinningscentralen komposteras till jord eller säljs som flis till värmekraftverk.

 • Energi- och klimatrådgivning – en uppskattad rådgivningsfunktion

  En utvärdering av den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) visar att energi- och klimatrådgivarna är uppskattade bland de rådsökande och att deras rådgivning bidrar till att konkreta åtgärder genomförs och att de ger rådsökande en ökad medvetenhet och kompetens. Deras roll förtydligades ytterligare under 2022 års energikris.

 • Utveckling av Fjällbacka och Grebbestad genom ny fördjupad översiktsplan - Tack till alla er som lämnat synpunkter

  Vi är tacksamma för engagemanget kring planen och arbetar nu med att sammanställa synpunkterna.

 • Det är lätt att göra allemansrätt

  Allemansrätten är en unik möjlighet. Den innebär (bland annat) att vi kan röra oss fritt i naturen, plocka bär och svamp och övernatta ett par nätter i tält nästan var som helst.

 • Fria resor med seniorkort för 70+ från 1 maj

  Nu närmar det sig, från den 1 maj 2024 kan även du som är 70-74 år och folkbokförd i Tanums kommun ansöka om Västtrafiks seniorkort (tidigare lägsta ålder var 75 år). Seniorkortet innebär gratis resor dygnet runt i zon C och gäller för linjetrafik, Västtågen, närtrafik, närbussar och flexlinjer.

 • Tanums service till företag får högre betyg igen

  Årligen mäter kommunen hur våra företagare som haft ett ärende hos kommunen upplever vår service. Nu är årets resultat här och vi kan konstatera att Tanum visar på ett bättre resultat än förra året.

 • Nu är första spadtaget på Sparvallen gjort

  På eftermiddagen den 24 april, i strålande sol, togs de första spadtagen på Sparvallen för en ny modern omklädningsbyggnad. Våren 2025 beräknas de nya byggnaderna invigas.

 • Eldning av trädgårdsavfall

  Från och med 1 januari 2024 är det nya regler i avfallsförordningen som påverkar hur trädgårdsavfall ska hanteras. Syftet med de nya reglerna är att förbränningen ska minska kraftigt och att materialåtervinningen ska öka.

 • Vi söker efter kontaktpersoner och kontaktfamiljer

  Vill du berika ett barns liv och ditt eget? Tanums kommun söker kontaktpersoner och kontaktfamiljer för olika typer av uppdrag kring barn och ungdomar. Det finns barn som behöver stöd från en annan familj och uppdraget som kontaktfamilj behöver inte handla om mer än en till två helger i månaden.

 • Information om bidrag för gymnasieelever läsåret 2024/2025

  Gymnasieelever som är folkbokförda i Tanums kommun kan inför läsåret 2024/2025 ansöka om skolkort (busskort) alternativt kontantbidrag eller inackorderingsbidrag.