Fler nyheter

 • Nya e-tjänster för bygg- och strandskyddsärenden

  Nu har vi utvecklat våra e-tjänster för dig som ska söka bygglov, strandskyddsdispens och göra en anmälan för byggnation, exempelvis attefallshus. E-tjänsterna fungerar både för dig som privatperson och företagare.

 • Nu genomför vi LUPPen

  Tanums kommuns högstadie- och gymnasieungdomar genomför just nu LUPPen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Luppen är en del i kommunens ungdomspolitiska arbete och är en enkätundersökning som belyser hur det är att vara ung i Tanum just nu.

 • Miljöavdelningen slutar med provgrop

  Tanken är att förenkla för både sökande och entreprenör när man anlägger avloppsanläggning, det är bakgrunden när Miljöavdelningen nu slutar titta på provgrop i samband med ansökningar för markbädd.

 • Värt att veta om energimärkning

  Här finns information om energimärkning och om du, privatperson, företagare eller en organisation/förening, har frågor om energimärkning eller andra frågor som handlar energi så kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning.

 • Medborgardialog om trygghet

  Hur trygg känner du dig i Tanums kommun? Nu kan du svara på en trygghetsundersökning som görs av Tanums kommun och polisen.

 • Besöksförbudet upphör på samtliga äldreboenden

  Den 16 mars infördes besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden den 1 oktober upphör det men det finns fortsatt restriktioner för besök då vi behöver hjälpas åt att hindra smittspridning. Tack för att du värnar om de mest sårbara!

 • Planprogram för Tanums-Säm senareläggs

  Kommunen har tagit fram ett planprogram för bostäder och samhällsservice på fastigheterna Tanumshede 1:43 och Tanums-Säm 8:1 med flera, direkt väster om Tanumshede.

 • Dags att se över huset inför vintern

  Sommaren har passerat och nu går vi mot höst, vinter och kallare dagar. Då är det hög tid att se över ditt hus inför uppvärmningssäsongen.

 • Sagostunder på biblioteket Futura i Tanumshede

  Biblioteket erbjuder sagostunder för barn i åldern 3-5 år, med start måndagen den 28 september klockan 10.00, 10.20, 10.40 och 11.00 - Biblioteket på Futura i Tanumshede

 • Energirådgivning i coronatider

  Hur fungerar det med energirådgivningen nu i coronatider? Många frågor gäller solceller just nu. Vi svarar i första hand på frågor och ger råd via telefon och mail. Om vi går ut på besök försöker vi göra så mycket som möjligt av rådgivningen utomhus, naturligtvis med en distansering.

 • Nya riktlinjer - digitala möten är norm

  I de nya riktlinjerna tydliggörs att digitala interna möten är norm, utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Än är inte faran över, vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Riktlinjer angående covid-19 för arbete inom kommunen gäller för all personal. 

 • Välkommen att söka medel ur omsorgsnämndens fonder

  I år är det möjligt att söka medel ur fyra fonder och vi vill ha din ansökan senast 31 oktober 2020.

 • Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

  Här finns frågor och svar, information för dig som är förälder, anhörig, företagare, är 70+, känner oro med mera med anledning av Covid-19 (coronaviruset).

 • Brand i ett källarförråd i Fjällbacka

  Natten till onsdag har det brunnit i ett källarförråd i ett flerfamiljshus i Fjällbacka. Ingen har kommit till skada. Polisen utreder händelsen. Brottsligheten i kommunen är överlag väldigt låg och denna händelse tas på mycket stort allvar. Kommunen samarbetar med räddningstjänst för trygghetsskapande åtgärder och väktare kommer nu stationeras på plats.

 • Få bekräftade fall i Tanums kommun

  Tack för att ni visar varandra omtanke! Vi har lyckats hålla borta smittan helt på våra äldreboenden och under vecka 34 har vi endast ett nytt bekräftat fall i hela kommunen enligt statistik från Smittskydd Västra Götaland. Tillsammans är vi starka!

 • 422 tillsynsbesök har gjorts sedan midsommar

  Hela 422 tillsynsbesök (över 7 stycken per dag) har genomförts på serveringsställen av Tanums kommun sedan midsommar. Det har varit ett intensivt arbete, där hela Miljö- och byggnadsförvaltningen har hjälpts åt.

 • Ändrade tidtabeller för bussar mellan/via Grebbestad och Tanumshede

  Vi vill uppmärksamma dig på att tidtabellerna för bussarna som kör mellan/via Tanumshede och Grebbestad är ändrade nu i höst. Detta på grund av broarbetet över Bohusbanan vid Säm på väg 163.

 • Ett besökssäkert Tanum - tillsammans för en trygg plats

  Den 13 juni lättade Folkhälsomyndigheten på reserekommendationerna. Detta innebär att det är möjligt att åter resa inom landet för den som är frisk och symptomfri och att antalet besökare i Tanums kommun sannolikt kommer att öka i sommar.

 • Byggstart 17 augusti för ny bro över Bohusbanan vid Säm på väg 163

  Den över 80 år gamla bron över Bohusbanan vid Säm ska bytas ut. Detta innebär att väg 163 stängs av runt bron 17 augusti 2020 till maj 2021.

 • Skrota din fritidsbåt utan kostnad

  Nu finns en ny chans att få din uttjänta fritidsbåt skrotad utan kostnad. För tredje gången har Havs- och vattenmyndigheten avsatt pengar till båtskrotning.

 • "Nya" Affärsvägen är klar

  "Nya" Affärsvägen i Tanumshede är nu klar. Vintern och vårens arbete flöt på bra så tidplanen kunde hållas. Den invigning som var planerad har däremot uteblivit på grund av pandemin.

 • Årets företagare 2020

  Den 17 juni överraskade kommunen och Företagarna Tanum Björn Christiansson och Lina Brekken för att berätta att Hamn och Sjö Väst AB blivit utsedda till årets företagare 2020 i Tanums kommun! Utmärkelsen kommer officiellt att delas ut på en aktivitet hösten 2020.

 • Uppsökande ungdomsstödjare - ett stöd under sommaren

  I sommar kommer vi att förstärka den uppsökande verksamheten bland ungdomar och barn. Därför kommer kommunalt anställda ungdomsstödjare, så kallade Fältare, att agera som ett stöd och föra dialog bland ungdomar och barn de möter.

 • Intensiv tillsyn på serveringsställen i sommar

  Den 1 juli 2020 träder den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. För miljö- och byggnadsförvaltningens del innebär det att tillsynsverksamheten utökas markant för att säkerställa att åtgärder för att förhindra att smittspridning på serveringsställe är på plats.

 • Längre handläggningstid av ärenden till miljö- och byggnadsförvaltningen

  Under sommaren kommer miljö- och byggnadsförvaltningen att prioritera arbete som rör minskning av smittspridning på grund av coronapandemin.