Fler nyheter

 • Tanum är Västra Götalands mest företagsamma kommun!

  Tanum är också den kommun som har högst tillväxt av företag under de senaste 10 åren.

 • De nya byggnaderna på Sparvallen beräknas stå klara våren 2025

  I mars drar arbetet igång, nu är det dags för ny omklädningsbyggnad och nytt driftförråd på Sparvallen i Tanumshede. Byggnationen beräknas ta ungefär ett år.

 • Välkommen till informationsträffar om Senior Sport School 14 februari

  Under våren 2024 startar Senior Sports school i Tanums kommun i samarbete med RF SISU (Riksidrottsförbundet). Två förutsättningslösa informationsmöten kommer att hållas den 14 februari, klockan 10.00-10.30 på Kulturhuset Futura Tanumshede, Granvägen 1, samt klockan 13.00-13.30 i Väderöarnas båtsällskaps lokaler i Hamburgsund, Skolvägen 5.

 • Var med och påverka framtiden för Fjällbacka och Grebbestad

  Tyck till om vårt förslag till fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad. Samråd pågår 30 januari-25 mars och vi vill veta vad du tycker.

 • Välkommen till IT-stugan för seniorer i Tanumshede och Fjällbacka

  På tisdagar klockan 10-12 är alla seniorer välkomna till Fritidsbankens lokaler på Affärsvägen 6. Från den 14 mars finns IT-stugan även i Fjällbacka, torsdagar klockan 14-16, ojämna veckor, i bibliotek på Fjällbacka service.

 • Informationsträff kring samtalsgruppen ”Vi pratar om livet”

  Välkommen på informationsträff om samtalsgruppen "Vi pratar om livet", samtalsgrupp för dig över 65 år. Vi ses på Fjällbacka service, vardagsrummet, den 22 februari klockan 14-15.

 • Tillverkar, förädlar eller distribuerar du material som ska komma i kontakt med livsmedel?

  Förändringar i lagstiftningen gör att du som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial (FCM) omfattas av kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och behöver registrera din verksamhet senast 1 juli 2024.

 • Vi söker utställare till marin matmarknad 4 augusti

  Tanums kommun arrangerar för tredje året i rad en marin matmarknad i Fjällbacka. Matmarknaden är en del av Västerhavsveckan, en temavecka som fokuserar på att uppmärksamma och diskutera havsfrågor, arrangerad av Västra Götalandsregionen.

 • Viktig information till dig som ska starta livsmedelsverksamhet

  Om du ska starta livsmedelsverksamhet under 2024 behöver du registrera den hos miljöavdelningen senast 14 dagar innan planerad start.

 • Nytt insamlingssystem för villaägare i Tanums kommun

  Nu rullar Rambo AB ut en förändring i Tanums kommun. Under 2024 kommer insamlingen av ditt hushållsavfall att förändras. Detta görs för att möta nya krav på återvinning, god arbetsmiljö och för att nå Sveriges lagkrav. Det här är en förändring som kommer att ske i alla Sveriges kommuner.

 • Byggnationen av räddningsstationerna håller tidplanen

  Nu när portarna är på plats börjar byggnaderna för räddnings- och ambulansstationerna se färdiga ut, men vi får avvakta till sommaren innan de är klara även invändigt. Här kommer en uppdatering av arbetet på byggnaderna, som ligger nedanför vattentornet i Tanumshede.

 • Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt"

  Under perioden 1 februari till 31 mars pågår kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Kampanjen riktar sig till unga personer med syfte att uppmärksamma våld i partnerrelationer.

 • Ett halvår in i om- och tillbyggnation på Hamburgsundskolan

  Nu har byggetapp 1 på Hamburgsundskolan pågått i ungefär ett halvår, första spadtaget togs i juni 2023, och byggnationen löper på enligt tidplan. Etapp 1 innebär en tillbyggnation på drygt 900 kvadratmeter som ska sammanlänkas med befintliga byggnader för att uppnå en mer sammanhållen lärmiljö.

 • Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

 • Fria resor med seniorkort för 70+ från 1 maj

  Från den 1 maj 2024 kan du som är 70 år eller äldre och är folkbokförd i Tanums kommun ansöka om Västtrafiks seniorkort. Seniorkortet innebär gratis resor dygnet runt i zon C och gäller för linjetrafik, Västtågen, närtrafik, närbussar och flexlinjer.

 • Förbud mot nattrafik införs på delar av Tage Wikströms gata och Wounchvägen i Grebbestad

  Från och med 1 februari stängs delar av Tage Wikströms gata och Wounchvägen i Grebbestad av för motordriven fordonstrafik. Förbudet mot att köra där gäller alla dagar mellan klockan 22.00 och 06.00. Förbudet är på prov och gäller från och med 1 februari till och med 30 april 2024.

 • Toppbetyg för äldreboendena i Tanums kommun

  Östanvind i Bullaren toppar listan över boenden i hela norra Bohuslän, där 100 procent av de boende svarade att de trivs på Östanvind i den senaste brukarundersökningen från 2023, genomförd av Socialstyrelsen.

 • Vårens bokcirklar på biblioteken i Tanum

  Välkommen att delta i bibliotekens bokcirklar! Vi träffas över en fika och pratar om vår läsupplevelse. Ingen anmälan behövs.

 • Vi söker dig som vill bli god man

  Vill du bli god man i någon av våra samverkanskommuner Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och/eller Uddevalla?

 • Grebys får Tanums Turistpris 2023

  Tanums kommun och Tanum Turist gratulerar och hyllar Anna & Sebastian Hochholzer för deras fantastiska engagemang för besöksnäringen i vår kommun.

 • Tanum tar gemensamma tag mot ofrivillig ensamhet bland seniorer

  Tanums kommun gör sedan september i år en riktad satsning för att öka gemenskap och minska ofrivillig ensamhet bland seniorer. Fler mötesplatser och mer uppsökande verksamhet är en del av lösningen.

 • Kostnadsfria e-tjänster och hemleverans av böcker

  Visste du att biblioteket erbjuder en mängd tjänster som ger dig tillgång till litteratur, tidningar och film hemifrån? Vi har en app för e-böcker och ljudböcker, tjänsten Cineasterna för den som vill streama film och Pressreader med tusentals tidningar på olika språk. Det enda du behöver är ett lånekort och en pinkod!

 • Tanums kommun värnar yrkesfisket

  Tanums kommun har, efter beslut i kommunstyrelsen, yttrat sig gällande två statliga utredningar som rör ändrade havsplaner för elproduktion i Västerhavet och förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden.

 • Förändring av påminnelser och kravhantering för fakturor

  Det kommer att ske en förändring på kommunens kravhantering som tidigare helt har hanterats av Tanums kommuns ekonomiavdelning. Tjänsten för kravhantering och påminnelser kommer i fortsättningen helt att skötas av Visma Financial Solutions AB.

 • Tanums Hamnar summerar 2023 och blickar framåt

  Tanums Hamnar AB har genomfört ett flertal projekt som är till gagn för hyresgäster i småbåtshamnar och gästhamnar under 2023 och under 2024 ska ytterligare förbättringar genomföras.