Fler nyheter

 • 2019-10-10

  Mat lagas på plats i Hamburgsunds förskolor - pedagogiskt och klimatsmart!

  I Hamburgsundsområdets alla tre förskolor, Hogane, Hornbore och Lisabackens förskola, har vi kock och lagar maten till barnen på respektive enhet. Vi sätter stort värde på att ha nära tillgång och kommunikation med kocken.

 • 2019-10-10

  Välkommen till träffpunkterna

  Träffpunkterna finns på flera ställen i kommunen och alla över 65 år är välkomna. Aktiviteter är gratis och fika finns till självkostnadspris.

 • 2019-10-08

  Ny utställning i Galleri Ranrike

  Axel Åhnberg och Emilia Signarsson, elever från Gerlesborgsskolan, ställer ut i Galleri Ranrike den 10 oktober till 15 november. Välkommen på vernissage torsdagen den 10 oktober klockan 14.00

 • 2019-10-07

  Föreläsningen Livet på nätet - hot eller möjlighet?

  Välkommen till en aktuell kvällsföreläsning med Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet. Kulturhuset Futura i Tanumshede måndagen den 28 oktober klockan 18.00.

 • 2019-10-03

  En fantastisk vandring i historisk miljö

  För 29 år sedan bar det för första gången iväg till Norge för eleverna i åk 9 i Hamburgsund. Under åren har det utvecklats till en härlig tradition på skolan som länge haft friluftsliv som inriktning.

 • 2019-10-03

  Samråd av detaljplan i Heestrand

  Samråd av detaljplan för Hee 1:60 med flera, Heestrand, pågår den 3-31 oktober. Finns synpunkter på detaljplanen ska dessa lämnas senast 31 oktober 2019.

 • 2019-10-01

  Projektet "Rätt att må bra" har startat

  Projektet "Rätt att må bra" har fokus på att utveckla och förbättra samverkan, insatser och förebyggande arbete för barn och unga med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska diagnoser.

 • 2019-09-30

  Nytt vattentorn i Mörhult

  Arbetet med anläggning av ledningar till det nya vattentornet i Mörhult framskrider som planerat. Grävarbetet pågår fortsatt hela oktober och november.

 • 2019-09-26

  Vägledande samspel - ICDP

  För föräldrar/omsorgsgivare med barn 0-6 år. Familjecentralerna i Tanums och Sotenäs kommuner samverkar och erbjuder vägledning i grupp utifrån International Child Development Programme (ICDP).

 • 2019-09-26

  Sök bidrag från Klimatklivet

  Nu kan företag, organisationer, föreningar, bostadsrättsföreningar, kommuner med flera söka investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

 • 2019-09-09

  Välkommen att söka medel ur omsorgsnämndens fonder

  I år är det möjligt att söka medel ur en fond, Stiftelsen E och J Petterssons blindfond – till blinda för utbildningsändamål eller uppehälle.