Klipp häcken och rädda liv

Gata i bostadsområde

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Fastighetsägare som har utfart mot gata, hörntomt eller tomt intill gata måste se över buskar och träd i sin trädgård.

Här finns tips till dig som fastighetsägare vilka avstånd, höjder med mera som gäller.

Du kan hjälpa till och rädda liv genom att klippa häcken på din tomt för att förbättra sikten i korsningar/utfarter samt genom att hålla hastigheten.

Tänk på att:

  • små barn syns inte om din häck är för hög,
  • häcken måste växa inom din egen tomt så att den inte stjäl utrymme från gata eller gångbana,
  • grenar får inte skymma gatunamnsskyltar och vägmärken,
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan,
  • utformningen av staket inte skymmer sikten,
  • att plank och murar kan behöva bygglov.