Energi- och klimatrådgivning – en uppskattad rådgivningsfunktion

En utvärdering av den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) visar att energi- och klimatrådgivarna är uppskattade bland de rådsökande och att deras rådgivning bidrar till att konkreta åtgärder genomförs och att de ger rådsökande en ökad medvetenhet och kompetens. Deras roll förtydligades ytterligare under 2022 års energikris.

År 2022 var ett rekordår för rådgivarna, aldrig tidigare har deras tjänster varit så efterfrågade. Under 2023 minskade efterfrågan något men var fortsatt högre än 2021.

Rådgivarna har i stor utsträckning den kompetens som efterfrågas och den har bidragit till att öka kompetensen hos målgrupperna, som är privathushåll, företag och organisationer/föreningar.

  • Rådgivarna bedömer att rådgivningen har bidragit till ökad kompetens för rådsökande främst i fråga om investeringar för att öka energieffektivitet och användning av förnybar energi.
  • De rådsökande själva uppger att rådgivningen bidragit till ökad medvetenhet och kompetens och att de skulle rekommendera tjänsten.
  • Utvärderingen tyder också på att rådgivningen bidrar till att de rådsökande genomför konkreta åtgärder.
  • Energi- och klimatrådgivningen är mer mångfacetterad än endast en rådgivningsfunktion.

Här finns information om du vill komma i kontakt med vår energi- och klimatrådgivare. Det är en kostnadsfri och oberoende tjänst. Tanum, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Uddevalla har gemensam kommunal energi- och klimatrådgivning som finansieras av Energimyndigheten.

Utvärderingen som genomförts var beställd av Energimyndigheten med syfte att summera resultaten för 2023 och att analyser och utläsa effekter för perioden 2021-2023.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa hela utvärderingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..