Skyltning utanför butik och på allmänna platser

Trottoarpratare

Skyltar, trottoarpratare, affischställ etcetera får inte hindra framkomligheten eller utgöra fara och får därför inte placeras på trottoarer, körbanor eller annan offentlig plats.

Trottoarpratare ska ha en rundad nederkant för att förhindra olyckor, se bild nedan.

Skyltarna är inte bygglovspliktiga, men restriktivitet gäller för tillstånd om uppställning på allmän plats.

Tillstånd prövas av Polisen där kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Hos polisen.se söker du tillstånd för att använda offentlig plats Länk till annan webbplats.

Kommunen tar också ut en taxa för upplåtelse av marken.

Gaturpratare

Olovligt placerade skyltar utgör ofta hinder för fotgängare, cyklister och särskilt rörelsehindrade. För synskadade ökar olycksrisken på ett oacceptabelt sätt, därför ska skyltsättningen ha en rundad kant för att lättare kunna upptäckas av synskadade.

Skyltar, trottoarpratare, affischer etcetera som är uppställda på felaktigt sätt kan komma att tas bort.

Här finns kommunens riktlinjer för skyltning Länk till annan webbplats.

Vid frågor ringer du till gata- och projektavdelningen 0525-180 00.