Förbättringar som Tanums Hamnar utfört under våren

Exempelbild

Tanums Hamnar har under våren renoverat, uppgraderat och kompletterat exempelvis bryggor, elstolpar och lokaler. Följande projekt har genomförts:

  • Utbyte av B-brygga Badholmen Fjällbacka
  • Utbyte av Södra Flygebryggera Grebbestad
  • Uppgradering av elstolpar till digitalt system på B-brygga och F-brygga Badholmen Fjällbacka samt nya elstolpar på Södra Flygebryggera Grebbestad.
  • Komplettering av ”kjol” Grebbestadsbryggan
  • 3 stycken nya räddningsstegar med solcellsbelysning Grebbestadbryggan
  • Renovering av båten Kuling Grebbestadsbryggan
  • Delrenovering av norra magasinet Havstenssund
  • Nya verksamhetslokaler för yrkesfiskare i Havstenssund och Fjällbacka
  • Försäljning av uttjänta bryggor, kran, reningsanläggning, elskåp och belysningsstolpar samt släpkärra och bil.

Projekt som kommer att utföras före sommaren:

  • Uppgradering av elstolpar till digitalt system på pontonbryggorna i småbåtshamnen Hamburgsund