Utsättning/utstakning

Grovutsättning görs i regel inför schaktningsarbeten. Utstakning markeras med träläkt alternativ färgmärkning på mark.

Finutsättning utföres innan innan arbete med husgrunden påbörjas. Utsättning sker av av byggnadens linjer på era profiler.

Utstakning kan ske efter startbesked lämnats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede