Omsorg & hjälp

Omsorgsförvaltningen är till för att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Vi ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Vi har ett särskilt ansvar för utsatta grupper. Barns bästa ska alltid beaktas.

Vårt arbete styrs i första hand av socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Målsättning

Verksamheterna ska kännetecknas av kvalitet i alla möten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00
E-post: on.diarium@tanum.se

Postadress:

Omsorgsförvaltningen
457 81 Tanumshede

Besöksadress:

Kommunhuset Apoteksvägen 6, Tanumshede

Omsorgsnämndens ordförande
Birgitta Nilsson
0525-182 04
birgitta.nilsson@tanum.se

Förvaltningschef
Tone Brage
0525-181 55
tone.brage@tanum.se