Familj, barn och ungdom

Mottagnings och utredningsavdelningens individ- och familjeomsorg arbetar i huvudsak med utrednings — och biståndsinsatser riktade till barn, ungdomar och föräldrar samt till personer med missbruksproblem. Individ- och familjeomsorgen handlägger även ekonomiskt bistånd samt familjerättsärenden.

Målsättning

Individ- och familjeomsorgen stödjer enskilda och familjer med målet att stärka förmågan att leva ett självständigt liv. Verksamheten ska inriktas på förebyggande insatser. Särskilt engagemang ska ägnas åt behov som rör barn och unga.

Kvalitetsgarantier

  • Vid kontakt med individ- och familjeomsorgen ska man få prata med handläggare samma dag.
  • För ekonomiskt bistånd garanterar vi att sökanden inom två veckor från att man först kontaktade individ- och familjeomsorgen ska få tid för ett nybesök.
  • För övrigt bistånd garanterar vi att sökanden inom tre veckor från att man först kontaktade individ- och familjeomsorgen ska få tid för ett besök.
  • Under förutsättning att allt underlag kommit in, garanterar vi att ansökning om ekonomiskt bistånd beslutas inom en vecka.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede