Gifta sig

VigselringarFörstora bilden

Ska du gifta dig borgerligt? Här får du veta hur det går till, bland annat hur du hittar en vigselförrättare och vilka papper som krävs inför vigseln.

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrkbröllop. En borgerlig vigsel utförs av en vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen. Platsen för vigseln kan vara i kommunhuset eller Tingshuset i Tanumshede. Vigsel i kommunens lokaler i Tanumshede sker under kontorstid måndag till fredag. Vigseln kan också ske på någon annan plats och tid som brudparet önskar.

För borgerlig vigsel krävs att man på Skatteverket ansöker om hindersprövning. Hindersprövningen är ett intyg som visar att det inte finns några hinder för er som par att ingå äktenskap. Ni som har utländskt medborgarskap söker intyg från er behöriga hemlandsmyndighet som sedan lämnas tillsammans med ansökan om hindersprövning i Sverige.

För medborgare i annat nordiskt land krävs enbart hindersprövning i hemlandet. Mer utförlig information finns på Skatteverkets hemsida.  

Gör så här:

1.  Ansök om hindersprövning

Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket. På Skatteverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida finns blanketter att skriva ut. Ni kan också kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567. Ansökningarna skrivs under och skickas tillbaka till Skatteverket. Därefter får ni, efter cirka 2 veckor, Intyg hindersprövning och Intyg vigsel hemskickade till er. Intygen gäller i 4 månader.

Skicka intygen ('Intyg vigsel' och 'Intyg hindersprövning') från Skatteverket till Tanums kommun, Kundcenter, 457 81 Tanumshede, senast två veckor före vigseln. Intygen kan också lämnas in på kommunhuset i Tanumshede.

2.  Anmälan om efternamn till Skatteverket

Du som är svensk medborgare måste i samband med vigseln anmäla till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig. Det gäller oavsett om du bor i Sverige eller utomlands. Även du som är dansk, finsk eller norsk medborgare och bor i Sverige måste anmäla efternamn.

Du som är medborgare i ett land utanför Norden men bor i Sverige kan anmäla ditt efternamn till Skatteverket om du vill.

3.  Boka vigseln

Ni bokar själva en tid med vigselförrättare och kommer överens om när och var vigseln ska äga rum. Vigselceremonin sker på svenska eller engelska. Det finns en vigselförrättare som kan viga på teckenspråk. Om ni väljer att viga er i kommunhuset eller Tingshuset i Tanumshede kontaktar ni kundcenter för bokning av lokal.

4.  Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen finnas med, dessa ordnar ni själva. Vittnena måste vara fyllda 18 år. Släkt och familj är godkända som vittnen. Vi kan hjälpa till med vittnen under kontorstid måndag till fredag när vigseln sker i kommunhuset eller Tingshuset i Tanumshede. Vi kan inte garantera hjälp med vittnen dag före röd dag eller klämdagar.

5.  Skicka in handlingar till kommunen

Man anmäler vigseln genom vår e-tjänst, anmälan om borgerlig vigsel.

När ni fått era intyg från Skatteverket och bokat en vigselförrättare ska ni skicka in Intyg vigsel och Intyg hindersprövning till Tanums kommun, Kundcenter, 457 81 Tanumshede.

Vill ni skicka ansökningen i pappersform, kontakta kundcenter på 0525-180 00.

6.  Vigselceremonin

Den borgerliga vigselakten är en kort ceremoni på cirka fem minuter. Vigselceremonin förrättas enligt ett fastställt vigselformulär. Övrigt som ring, blommor, klädsel med mera ordnar och bestämmer ni själva. Tanums kommun meddelar Skatteverket om vigsel.

Glöm inte att ta med giltig legitimation till vigseln.

7.  Kostnader

Den borgerliga vigselceremonin är kostnadsfri. Reseersättning till vigselförrättaren kan bli aktuell om vigsel sker på annat ställe än kommunhuset eller Tingshuset i Tanumshede. Kom överens om det innan vigseln. Reseersättning görs upp mellan vigselförrättare och brudpar.

Att tänka på

  • Ansök i god tid om hindersprövning hos Skatteverket, 0771-567 567. Intyg om hindersprövning gäller i fyra månader. Blankett för ansökan om hindersprövning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Boka vigseln i god tid senast tre veckor innan.
  • Skicka intygen ('Intyg vigsel' och 'Intyg hindersprövning') från Skatteverket till Tanums kommun, Kundcenter, 457 81 Tanumshede, senast två veckor före vigseln. Intygen kan också lämnas in på kommunhuset i Tanumshede.
  • Minst två vittnen måste vara med under vigseln. Båda ska ha fyllt 18 år.
  • Brudparet och vittnena ska kunna legitimera sig innan vigselakten.

Frågor? Kontakta kundcenter, telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede