Lägeskontroll/Relationsinmätning

Lägeskontroll är till för att kunna redovisa att man har placerat byggnaden i enligt med bygglovet. Lägeskontroll sker genom inmätning av byggnadens läge samt ritas in på en relationshandling.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede