Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en karta som redovisar fastighetens gränser, angränsande fastighet, befintlig byggnation, rättigheter, inmätta höjder, prickmark etcetera. Kartan tas fram genom utdrag från Lantmäteriet, kommunens primärkarta samt genom fältarbete på plats såsom inmätning, utsättning av höjd fix etcetera.

Kartan är till för dig så du kan redovisa läget av planerad byggnation när du söker bygglov. Nybyggnadskarta är ett krav inom detaljplanelagt område. Det kan även vara så att bygglovsavdelningen ställer krav på nybyggnadskarta utanför detaljplanerat område, Kontakta gärna bygglovsavdelningen för att få reda på vilka underlag du behöver. 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede