Världsarvsförskolan

Förskolan finns på Vitlycke museum, i utkanten av Tanumshede. Under den största tiden befinner sig barn och pedagoger i Bronsåldersbyn eller i omgivningarna runt om i världsarvet.

Till förskolan hör ett mindre hus. Förskolan har ett nära samarbete med kulturpedagoger och deras inriktning är barns lek och lärande i en natur- och kulturmiljö.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Världsarvsförskolan, Tanumshede

0525-183 68,
076-125 92 28

Vitlycke 2
457 93 Tanumshede

Rektor:
Nathalie Andersson
0525-183 28

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

---------------------

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.