Grebbestads förskolor

Rektor:
Annelie Hasselgren 0525-184 70

Biträdande rektor:
Caroline Edvardsson 0525-182 26

Administratör:
Helene Jörgensson 0525-187 60

Telefon:
Charlottenlunds förskola Öppnas i nytt fönster.:

Otterön 0525-183 57, 072-145 55 22
Pinnö 0525-180 40, 072-145 51 19

Naturförskolan Öppnas i nytt fönster.:
0525-184 82, 072-145 50 70

Petterhagens förskola Röda huset Öppnas i nytt fönster.:
0525-184 81, 070-609 02 49

Ängens förskola Öppnas i nytt fönster.:
Blåklinten 0525-184 71, 076-106 54 50
Kaprifolen 0525-180 38, 072-145 51 63

Adress:
Charlottenlunds förskola, Lundenvägen 9,
457 72 Grebbestad

Naturförskolan, Lundenvägen 11,
457 72 Grebbestad

Petterhagens förskola, Esplanaden 25,
457 72 Grebbestad

Ängens förskola, Grönemadsvägen 17,
457 72 Grebbestad

Barnhälsa:
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av barnhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.

Chef:  Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Grebbestads förskolors vision

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen.

Vi ser språk och kommunikation som en övergripande del i Grebbestads förskolors undervisning. Med språk menar vi det talade språket, men också ögonkontakt, kroppsspråk samt estetiska uttryck. För att förstärka språket och stötta barnens språkutveckling och förmåga att kommunicera, arbetar vi med både bildstöd och TAKK, tecken som stöd.

Grebbestad har följande förskolor:

Fruktträd vid Petterhagens förskolaFörstora bilden

Petterhagen Röda Huset. Här sker skapande aktiviteter i ateljé och byggrum.

Barnen ska ges tid och utrymme till lek och eget skapande genom att erbjudas en inspirerande miljö, både inomhus och utomhus.

På Röda huset är barnen mellan 1-5 år

Bild på Ängens förskolaFörstora bilden

Förskolan har en stor gemensam gård, där barnen på ett naturligt sätt lär känna varandra och pedagogerna.

Närhet till skog och mark ger stor möjlighet till olika utflykter som väcker barnen intresse, nyfikenhet och lust att lära.

På Ängens förskola finns två avdelningar. Blåklinten där 1-3 år går och Kaprifolen där barnen är 3-5 år.

Foto på naturförskolanFörstora bilden

Naturförskolan arbetar utifrån en natur- och hälsoinriktad pedagogik där årets alla skiftningar är avgörande för verksamhetens planering och genomförande.

På Naturförskolan är barnen mellan 1-5 år.

Förskolan ligger i nära anslutning till Charlottenlunds förskola och det sker ett nära samarbete förskolorna emellan.

Charlottenlundsförskola gården

Förskolan har en fantastisk närmiljö med skogen runt husknuten, som barn och pedagoger ofta är ute i och utforskar.

På Charlottenlunds förskola finns två avdelningar. Pinnö där barnen är 4-5 år och Otterön där barnen är 1-3 år.

Förskolan ligger i nära anslutning till Naturförskolan och det sker ett nära samarbete förskolorna emellan.

Varmt välkommen till oss!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Förskola, grundskola och anpassad grundskola

Ulrika Björnberg
Skolchef
0525-186 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 81 Tanumshede