Hamburgsunds förskolor

Rektor:
Pernilla Johansson 0525-184 03

Administratör:
Pia Hedin 0525-185 25

Telefon:
Hogane förskola 0525-184 76
Hornbore förskola 0525-184 15
Lisabackens förskola:
Snäckan 0525-184 68
Musslan 0525-184 66
Krabban 0525-184 67

Adress:
Hogane förskola, 457 48 Hamburgsund
Hornbore förskola Rörviksvägen 19, 457 47 Hamburgsund
Lisabackens förskola, Gamla vägen 6,
457 45 Hamburgsund

Barnhälsa:
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av barnhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.
Chef: 
Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Hamburgsunds förskolors vision
På våra förskolor välkomnas ni av närvarande pedagoger med barnens bästa i fokus. Det lustfyllda lärandet ser vi som en röd tråd genom barnens utbildning hos oss.

Genom vårt sätt att ta tillvara på leken och glädjen ser vi hur barns delaktighet och inflytande främjas. Genom ett lyhört förhållningssätt får barnen utvecklas i tilltron till sin egen förmåga.

Vi möter barn med förundran i en föränderlig värld!

Våra ledord: Lek - Glädje - Trygghet

Förskoleområdets plan mot kränkande behandling Pdf, 283.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskoleområdets dokumentation diskriminering Pdf, 265.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hogane förskola

Hogane förskola

Natur och hälsa är ledord för vår verksamhet, Hogane förskola är för kropp och själ!

Verksamheten bedrivs i ett charmigt gammalt skolhus från 30-talet och vi har bland annat en egen gympasal. Vi har en unik närmiljö med skog, berg, och kulturlandskap. Detta tillvaratar vi genom att dagligen ha aktiviteter utomhus. Att vistas och röra sig fysiskt i naturen främjar både den fysiska och psykiska hälsan.

På vår förskola arbetar vi aktivt för att skapa trygga barn genom att alla ska känna sig väl bemötta och sedda, vi har en öppen och nära kommunikation. I den vardagliga verksamheten arbetar vi för mångsidigt lärande med glädje och nyfikenhet, genom naturupplevelser, lek, skapande, sång, musik och många samtal. Vi lägger stor vikt vid att dagen ska ge barnen möjlighet till både livlighet och rörelse samt den viktiga vilan och lugna ron.

Hornbore förskola

Hornbore förskola

På Hornbore förskola bedrivs undervisning både inne och ute men utomhuspedagogiken är i stort fokus. Genom att vara närvarande pedagoger upptäcker, utforskar och förundras vi tillsammans med barnen genom lek och äventyr. Det upplevelsebaserade lärandet är en stor del av vår pedagogik och att upptäcka genom barnens alla sinnen, lära med hela sin kropp skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas och lära. Vi pedagoger är medupptäckare, medutforskare, medundersökare och medagerande i barnens lärande. En ny värld öppnas när vi lämnar de fyra väggarnas begränsning och ger oss ut i våra närmiljöer. Naturen och våra närmiljöer är okodad och genusneutral. I naturen finns inget färdigt material utan barnen får själva använda sin fantasi till att utforma sina lekar. Naturen som plats stimulerar barnens fantasi, motorik, problemlösning och kreativitet i deras lekar. Barnen får undervisning i naturens olika rum inom naturvetenskap, hållbar utveckling, skapande, matematik, teknik, språk och motorik

Lisabackens sagoförskola

Lisabackens Sagoförskola

Hos oss på Lisabacken skapar vi en gemensam plattform utifrån de upplevelser som vi delar i Sagans Värld. Här möts verklighet och fantasi och gränser för vad som är möjligt suddas ut. Sagan tänder stjärnor i barnens ögon som vi pedagoger har ynnesten att få ta del av.

Sagan stimulerar till kreativt skapande och vi ser att när barn får uttrycka sig på olika sätt så gynnas språkutvecklingen och de får upplevelser som väcker nyfikenhet och stärker självförtroendet.

Värdegrundsarbetet på förskolan är ständigt i fokus, på olika sätt berör vi hur man är mot varandra. Vi strävar efter att alla barn utifrån sina behov och förutsättningar ska känna sig trygga, både som individer och i gruppen.

Varmt välkommen till oss i Hamburgsund!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Förskola, grundskola och anpassad grundskola

Ulrika Björnberg
Skolchef
0525-186 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 81 Tanumshede