Fjällbacka förskola

Vitsippa

Fjällbacka förskolas vision

På våra förskolor möts du av kunniga pedagoger med stora hjärtan och trygga barn som har en stark tilltro till sin egen förmåga. Tillsammans, barn, vårdnadshavare och pedagoger, tar vi oss framåt, alla är viktiga. Hos oss ska alla barn få utvecklas som individer, utan att formas av begränsande normer och förväntningar. Alla barn ska få vara och bli sitt bästa jag.

Våra ledord: Glädje, omtänksamhet, trygghet, utveckling, kvalité och framtidstro.

Fjällbacka förskola består av fyra 1-5 års avdelningar. Avdelningarna Gåsö och Kalvö är placerade i moduler intill Fjällbacka skola. Samlingsnamnet för dessa två avdelningar är Hjärterö. Avdelningen Valö är placerad i Fjällbacka servicehus som ligger cirka 100 meter från skolan. Florö är belägen cirka 800 meter från skolan i lägenhetsområdet Målgården.

Hjärterö - avdelningarna Gåsö och Kalvö
Avdelningarna ligger i nya fräscha lokaler med en stor gemensam gård. Lärmiljöerna ska vara lockande, inspirerande och erbjuda många olika möjligheter till lärande, utveckling och glädje. 
Tillsammans upplever, utforskar och undersöker barn och pedagoger sin omvärld. Här är språk, trygghet och socialt samspel i fokus. Pedagogerna strävar efter att vara medupptäckare och låta barnen få inflytande över sitt lärande och utforskande. 

Valö
På Valö strävar man efter att leken ska vara i fokus. Barn och pedagoger upptäcker, utforskar och lär tillsammans på ett lustfyllt sätt. Varje vecka har en tydlig grundstruktur och lågaffektivt bemötande är en stor del av förhållningssättet.

Barn och pedagoger utforskar skogen, stranden och bergen i närområdet. Språk- och matematikutveckling ligger pedagogerna extra varmt om hjärtat.

Florö
Maten lagas från grunden av egen kock och det används minst 60% ekologiska råvaror. Barnen ges möjlighet att följa processen från frö till ätfärdiga råvaror då det odlas grönsaker i pallkragar på gården. I närområdet finns en fantastisk natur där barn och pedagoger upptäcker skog, hav och berg flera gånger i veckan.

Sagan ses som ett pedagogiskt verktyg i arbetet med förskolans läroplan i ett upplevelsebaserat lärande. Sagor och lek bidrar till att barnen får goda möjligheter att konstruera kunskaper, färdigheter och värderingar. Kreativt tänkande, sång, dans och musik är en viktig del av vardagen där barn och pedagoger upptäcker, utmanar och lär i samklang.

Att vara i sagornas värld innebär att bryta gränser och att ge sig hän åt fantasin - här kan vad som helst hända!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Fjällbacka förskola

Gåsö
0525-184 56
076-125 10 18

Kalvö
0525-184 55
076-125 00 07

Valö
0525-184 61
070-609 13 06

Florö
0525-185 86
072-145 51 46

Adress:
Fjällbacka skola
Nestorsvägen
457 40 Fjällbacka

Rektor:
Catrine Adlersson
0525-182 26

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.