Förskolor i Tanumshede

Våra verksamheter bygger på nyfikenhet, kreativitet och utforskande där lärandet sker i samspel med barn, vuxna och miljön. Den pedagogiska miljön ska uppmuntra och utmana barnen att uttrycka sig på många olika sätt genom musik, rollek, lera, färgskapande, bygg- och konstruktionslek, teknik, digitala verktyg och många fler.

Vi utgår från Förskolans läroplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi, vilket innebär att vi är lyhörda för barnens behov och visar respekt för barnens tankar och olika uttryckssätt. 

Alla förskolor i Tanums kommun använder det digitala verktyget Pluttralänk till annan webbplats för att dokumentera gruppen och det enskilda barnets lärande.

Kvalitetsuppföljning för förskolorna finns här.

Världsarvsförskolan

Barnkullens förskola

Förskolan, som består av två byggnader, Barnkullen 1 med fyra avdelningar där åldern på barnen är 2-4 år och Barnkullen 2 där de äldsta barnen går. Förskolan ligger centralt i Tanumshede och har nära till skog, bibliotek och skolor. Vi arbetar aktivt med miljön, både ute och inne för att det ska finnas utmaningar som lockar till lek och kreativitet och där barnen har ett stort inflytande och delaktighet i verksamheten. Gården runt förskolan är stor och kuperad och inbjuder till utforskande och lek. Det finns olika stationer för snickeri, vattenlek, målning, bygg, köksateljé och skrivstation. Utöver det finns det också sandlådor, gungor, cyklar, rutchkanor, hinderbana och möjlighet till bollekar och andra gemensamma lekar.

Paviljongens Förskola

Paviljongen är en förskola för de yngsta barnen i vår verksamhet. Miljöerna, både inne och ute, är anpassade för dem och med fokus på att barnen ska få utforska med alla sina sinnen. Förskolan är belägen i centrala Tanumshede.                               

Värdsarvsförskolan

Förskolan finns på Vitlycke museum, i utkanten av Tanumshede. Under den största tiden befinner sig barn och pedagoger i Bronsålders-byn eller i omgivningarna runt om i världsarvet. Till förskolan hör ett mindre hus. Förskolan har ett nära samarbete med kulturpedagoger och deras inriktning är barns lek och lärande i en natur- och kulturmiljö.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Förskolor i Tanumshede

Barnkullen 1
Molnet 0525-182 54,
072-145 51 03
Månen 0525-183 29,
072-145 38 95
Regnbågen 0525-181 91,
076-125 21 78
Solen 0525-182 55,
072-145 50 02

Barnkullen 2
Stjärnan 0525-183 03,
072-145 50 88
Vintergatan 0525-183 04,
076-125 29 70

Barnkullens förskola
Björnbärsvägen 2
457 31 Tanumshede

Paviljongens förskola
Blå och Röd 0525-184 27,
076-125 21 75

Hedevägen 2 C
457 30 Tanumshede

Världsarvsförskolan
0525-183 68,
076-125 92 28

Vitlycke 2
457 93 Tanumshede

Förskolechef:
Margareta Kostovska
0525-183 28

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25