Förskolor i Tanumshede

Våra verksamheter bygger på nyfikenhet, kreativitet och utforskande där lärandet sker i samspel med barn, vuxna och miljön. Den pedagogiska miljön ska uppmuntra och utmana barnen att uttrycka sig på många olika sätt genom musik, rollek, lera, färgskapande, bygg- och konstruktionslek, teknik, digitala verktyg och många fler.

Vi utgår från Förskolans läroplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi, vilket innebär att vi är lyhörda för barnens behov och visar respekt för barnens tankar och olika uttryckssätt. 

Alla förskolor i Tanums kommun använder det digitala verktyget Unikum för att dokumentera gruppen och det enskilda barnets lärande.

Världsarvsförskolan

Barnkullens förskola

Förskolan består av Barnkullen 1 och 2. Förskolan ligger centralt i Tanumshede och har nära till skog, bibliotek och skolor. Vi arbetar aktivt med miljön, både ute och inne för att det ska finnas utmaningar som lockar till lek och kreativitet och där barnen har ett stort inflytande och delaktighet i verksamheten. Gården runt förskolan är stor och kuperad och inbjuder till utforskande och lek. Det finns olika stationer för snickeri, vattenlek, målning, bygg, köksateljé och skrivstation. Utöver det finns det också sandlådor, gungor, cyklar, rutchkanor, hinderbana och möjlighet till bollekar och andra gemensamma lekar.

Hedeförskolan (före detta Barnkullen 3)

Hedeförskolan är belägen intill Barnkullen 1 och 2 och består av tre olika avdelningar, Raketen Gul, Raketen Röd och Satelliten.

Värdsarvsförskolan

Förskolan finns på Vitlycke museum, i utkanten av Tanumshede. Under den största tiden befinner sig barn och pedagoger i Bronsålders-byn eller i omgivningarna runt om i världsarvet. Till förskolan hör ett mindre hus. Förskolan har ett nära samarbete med kulturpedagoger och deras inriktning är barns lek och lärande i en natur- och kulturmiljö.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Förskolor i Tanumshede

Barnkullen 1
Molnet 
0525-18254, 072-1455103
Månen 
0525-18329, 072-1453895
Regnbågen
0525-18191, 076-1252178
Solen
0525-18255, 072-1455002

Björnbärsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barnkullen 2
Stjärnan
0525-18303, 072-1455088
Vintergatan
0525-18304, 076-1252970

Björnbärsvägen 4
457 31 Tanumshede

Barnkullens kök
0525-18252

Världsarvsförskolan
0525-183 68,
076-125 92 28

Vitlycke 2
457 93 Tanumshede

Rektor:
Nathalie Andersson
0525-183 28

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

----------------------

Hedeförskolan
Raketen Gul
0525-18459, 072-1455031
Raketen Röd
0525-18427, 076-1252175
Satelliten
0525-18494, 072-1455038

Björnbärsvägen 8
457 31 Tanumshede

Rektor:
Johanna Hurtig
0525-186 70

Administratör:
Helene Jörgensson
0525-187 60

---------------------

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.