Hemtjänst

Vi arbetar med att ge hjälp och stöd till äldre så att de kan leva ett självständigt liv.

Målet är att man skall kunna bo kvar i sitt egna hem så länge som möjligt. De som erhåller hemtjänst skall ha fortsatt självbestämmande, kunna ta eget ansvar, bibehålla egna resurser samt känna trygghet och meningsfullhet. Den enskilde skall ges möjlighet till social gemenskap.

Om du behöver hemtjänst under tillfällig vistelse i Tanums kommun ska du kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun.

Vilken hjälp kan man få?

Vilken hjälp man kan få framgår av omsorgsnämndens riktlinje för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen Pdf, 605 kB, öppnas i nytt fönster..

Detta är exempel på insatser du kan få hjälp med:

  • Personlig omvårdnad (till exempel dusch)
  • Tillsyn
  • Dagverksamhet
  • Ledsagning
  • Trygghetslarm
  • Inköp
  • Tvätt
  • Matdistribution
  • Städ

När man får hemtjänst betalar man en avgift för hemtjänsten.

Vill du ansöka om hemtjänst eller har andra frågor kring hemtjänst är du välkommen att kontakta kommunens biståndsenhet, kontakt information till höger.

Du kan också ansöka om bistånd genom att använda blanketten "Ansökan om insatser enligt SoL inom äldreomsorg".

Avslag på ansökan kan överklagas. Läs mer om överklagan här.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kvalitetsgarantier äldre

Hemtjänst

Biståndsbedömning

Äldreguiden

Socialstyrelsens jämförelseverktyg för hemtjänst och äldreboende 

Äldreguiden hemtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.