Hemtjänst

Hemtjänsten i Tanums kommun arbetar med att ge hjälp och stöd till äldre så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Målet är att du ska kunna bo kvar i ditt egna hem så länge som möjligt. Du som erhåller hemtjänst ska ha fortsatt självbestämmande, kunna ta eget ansvar, bibehålla egna resurser samt känna trygghet och meningsfullhet. Du ska också ges möjlighet till social gemenskap.

Om du behöver hemtjänst under tillfällig vistelse i Tanums kommun ska du kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun.

Vilken hjälp kan man få?

Vilken hjälp man kan få framgår av omsorgsnämndens riktlinje för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen Pdf, 605 kB, öppnas i nytt fönster..

Detta är exempel på insatser du kan få hjälp med:

  • Personlig omvårdnad
  • Tillsyn
  • Dagverksamhet
  • Ledsagning
  • Trygghetslarm
  • Inköp
  • Tvätt
  • Matdistribution
  • Städ

Så här jobbar vi inom hemtjänsten i Tanums kommun, länk till broschyr Pdf, 1.6 MB..

Avgift

När man får hemtjänst betalar man en avgift för hemtjänsten.

Ansökan

Mer information om hur du ansöker om hemtjänst.

Kontakt

Vill du ansöka om hemtjänst eller har andra frågor kring hemtjänst är du välkommen att kontakta kommunens biståndsenhet.

Kontaktinformation hittar du i kontaktrutan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kvalitetsgarantier äldre

Hemtjänst

Biståndsbedömning

Äldreguiden

Socialstyrelsens jämförelseverktyg för hemtjänst och äldreboende 

Äldreguiden hemtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.