Fler nyheter

  • Viktig information till dig som ska starta livsmedelsverksamhet

    Om du ska starta livsmedelsverksamhet under 2024 behöver du registrera den hos miljöavdelningen senast 14 dagar innan planerad start.

  • Nytt insamlingssystem för villaägare i Tanums kommun

    Nu rullar Rambo AB ut en förändring i Tanums kommun. Under 2024 kommer insamlingen av ditt hushållsavfall att förändras. Detta görs för att möta nya krav på återvinning, god arbetsmiljö och för att nå Sveriges lagkrav. Det här är en förändring som kommer att ske i alla Sveriges kommuner.

  • Byggnationen av räddningsstationerna håller tidplanen

    Nu när portarna är på plats börjar byggnaderna för räddnings- och ambulansstationerna se färdiga ut, men vi får avvakta till sommaren innan de är klara även invändigt. Här kommer en uppdatering av arbetet på byggnaderna, som ligger nedanför vattentornet i Tanumshede.