Nytt insamlingssystem för villaägare i Tanums kommun

Nu rullar Rambo AB ut en förändring i Tanums kommun. Under 2024 kommer insamlingen av ditt hushållsavfall att förändras. Detta görs för att möta nya krav på återvinning, god arbetsmiljö och för att nå Sveriges lagkrav. Det här är en förändring som kommer att ske i alla Sveriges kommuner.

Under veckan kommer en informationstidning från Rambo Pdf, 20.5 MB, öppnas i nytt fönster. hem till dig, där du kan läsa allt om hur det nya insamlingssystemet förändrar ditt avfallsabonnemang.

Vad blir skillnaden med det nya systemet?

Med det nya insamlingssystemet slipper du resor till återvinningsstationen – förpackningar sorteras enkelt ut vid fastigheten. Dessutom kan nu alla hushåll sortera ut matavfall. De nya kärlen är utrustade med ID-märkning så tömning enkelt kan registreras och risken för missade hämtningar minskar. Håll ögonen öppna efter nästa broschyr som kommer skickas ut under våren med detaljerad information om de nya avfallskärlen. Leverans av kärlen startar i oktober.

Framkomligheten avgör vilka kärl du får

Du som är villaägare kommer att få kärl baserat på framkomligheten till din fastighet och väg. Rambo har i förväg varit ute och inventerat i Tanum för att se vart hemsorteringsbilen kan komma fram.

Säg hej till dina nya kärl!

Beroende på framkomligheten till din fastighet finns det tre olika kärlkombinationer. Rambo kommer att meddela dig vilka kärl du får under våren 2024.

  • Med Hemsortering kan du sortera upp till tio olika avfallsslag direkt i dina hushållskärl.
  • Med Mat- och Restavfall kan du sortera ut mat- och restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation.
  • Med Kärlskåpet eller gemensamma kärl sorteras mat- och restavfall i två olika kärl. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation.

För mer information redan idag, besök hemsortering.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor, kontakta kundservice hos Rambo AB, 0523-66 77 00 eller kundservice@rambo.se.