Skyltning

Skyltar, trottoarpratare, affischställ etcetera får inte placeras på trottoarer, körbanor eller annan offentlig plats utan tillstånd. Tillstånd söker du hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kommunen ges tillfälle att yttra sig. Kommunen tar också ut en taxa för upplåtelse av marken.

Olovligt placerade skyltar utgör ofta hinder för till exempel fotgängare och särskilt rörelsehindrade. För synskadade ökar olycksrisken på ett oacceptabelt sätt.

Skyltar, trottoarpratare, affischer etcetera som är uppställda på felaktigt sätt kommer att tas bort.

Här finns kommunens riktlinjer för skyltningPDF (pdf, 1.5 MB).

Vid frågor ringer du till Gata/GIS-avdelningen 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede