Gång- och cykelvägar

Prioritering av gång- och cykelvägar samt gång- och cykelleder

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021 om prioritering för gång- och cykelvägar samt gång- och cykelleder.

För gång- och cykelvägar* prioriteras utbyggnad av följande sträckor:

  • Grebbestad-Edsvik, inklusive genomförande inom detaljplan
  • Vik-Kämpersvik, genomförande i samband med detaljplan
  • Grebbestad–Kärra, genomförande inom detaljplan
  • Bäckevägen Fjällbacka, genomförande inom detaljplan för verksamhetsområde
  • Rörvik–Grebbestadfjorden Repslagaregatan

För gång- och cykelleder* prioriteras utbyggnad av följande sträckor:

  • Vinbäck–Tanumshede-Vitlycke
  • Gerlesborg-Slottet
  • Hamburgsund-Fjällbacka
  • Edsvik-Havstensund
  • Tanumshede–Överby

Från tidigare prioriteringar är följande sträckor färdigställda eller pågående:

*Skillnad på gång- och cykelvägar och gång- och cykelleder

En gång- och cykelväg kan kommunen inte bygga själv, detta sker i samarbete med Trafikverket och har en kostnadsbild som är cirka tio gånger högre än en gång- och cykelled.

En gång- och cykelled kan tas fram av kommunen i samarbete med markägare. En led använder till stor del befintliga vägar och stigar för att knyta ihop samhällena.

Västkustleden

Tanums kommun har också beslutat att ansluta sig till ett samarbete att skapa en nationell cykelled, ”Västkustleden”. Samarbetet sker genom projektet Ett enat bohuslän, som våren 2020 fattade beslut om att fortsätta arbetet med en framtida cykelled genom Bohuslän. Ledens sträckning är från Göteborg och upp till norska gränsen och är en förlängning på Kattegattleden och det europeiska nätverket Eurovelo.

Målsättningen är en cykelled i nord, sydlig riktning som erbjuder unika kultur- och naturupplevelser längs Västkusten och knyter ihop inland och sjö med kust och hav. Västkustleden är tänkt att bli en av Trafikverkets godkända nationella cykelleder och leden ska vara en del i utvecklingen av en högkvalitativ och hållbar infrastruktur för regionala leder. Målsättningen är att nyttja befintliga vägar och stigar.

Läs artikel ur Tanums informationtidning om kommunens arbete för cykelleder inom kommunen Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster..
Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-183 79

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede