Prioriterade gång- och cykelvägar samt gång- och cykelleder

Kommunstyrelsen har tagit beslut om vilka gång- och cykelvägar* och gång- och cykelleder* som är prioriterade i kommunens fortsatta arbete med utbyggnad av dessa.

Beslut togs också om att ansluta kommunen till ett samarbete att skapa en nationell cykelled, ”Västkustleden”. Samarbetet sker genom projektet Ett enat Bohuslän, som våren 2020 fattade beslut om att fortsätta arbetet med en framtida cykelled genom Bohuslän.

I samarbete med markägare och boende har nyligen en gång- och cykelled färdigställts från kommungränsen i söder till Gerlesborg och nu påbörjas Fjällbacka-Grebbestad, etapp 1 flygfältet.

*En gång- och cykelväg kan kommunen inte bygga själv, detta sker i samarbete med Trafikverket och har en kostnadsbild som är cirka tio gånger högre än en gång- och cykelled.
*En gång- och cykelled kan tas fram av kommunen i samarbete med markägare. En led använder till stor del befintliga vägar och stigar för att knyta ihop samhällena.

Här kan du läsa mer om de olika sträckorna som är beslutade.